Oznam školskej jedálne

Od 1.1.2023 vstupujú do platnosti nové finančné pásma pre nákup potravín v zariadeniach školského stravovania, stanovené a zverejnené MŠVVaŠ SR. Vzhľadom k tomu oznamujeme všetkým stravníkom, že od 9. januára 2022 sa zvyšuje stravná jednotka na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových skupín, ktoré si môžete pozrieť v prílohe TU.

Ďakujeme za pochopenie           Sylvia Dudeková – vedúca ŠJ

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Milí rodičia, žiaci, triedni učitelia – chceme vám všetkým poďakovať za tohtoročnú zbierku Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Vyzbierali sme 520,50€, nakúpili všetko potrebné, deti z I. stupňa vyrobili krásne vianočné pohľadnice a spoločnými silami sme naplnili dokopy 33 krabičiek. Krabičky sme 2.12.2022 odovzdali kontaktnej osobe zo zbierky a na Vianoce poputujú k seniorom v rôznych zariadeniach, ktorých isto veľmi potešia. Ste úžasní, že ste sa dokázali takto opäť spojiť pre dobrú vec.

ĎAKUJEME

Fotka z tejto akcie si môžete pozrieť TU.

Grantový program „FCC – Bližšie ku komunite“ – Zohor 2022

V spolupráci s FCC Zohor, s.r.o. realizovala naša škola projekt s názvom „Revitalizácia areálu ZŠ“. Zo získaných finančných prostriedkov sme zakúpili vyvýšené kvetináče na kvety a lavičky, ktoré sme umiestnili pred budovami školy a tiež vyvýšené záhony na zeleninu, ktoré budú využívať žiaci prvého stupňa počas hodín prvouky a pracovného vyučovania. Environmentálny aspekt vo vzdelávaní podporíme využitím zachytenej dažďovej vody v zberných nádobách. Týmto sme zvýšili estetickú aj funkčnú hodnotu nášho areálu, ktorý využívajú nielen žiaci našej školy, ale aj ostatní obyvatelia Zohora, ktorí ho navštevujú. Zamestnanci a žiaci ZŠ Albína Brunovského ďakujú FCC Zohor, s.r.o. za spoluprácu.


Prevádzka a vnútorný režim Základnej školy Albína Brunovského od 5.9.2022 a podmienky vstupu

V súlade s odporúčaniami v materiáli Zelená otvoreným školám v školskom roku  2022/2023, ktorý vydalo MŠVVaŠ dňa 16.8.2022 určuje riaditeľka školy Prevádzku a vnútorný režim školy, podmienky vstupu do priestorov školy a podmienky  na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy od 5.9.2022.

Forma vyučovania

Prezenčná podľa aktuálneho rozvrhu.

Nástup do školy

5.9.2022, 9.00 hod.

Čítať ďalej

Oznam školskej jedálne

Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom a žiakom ZŠ, že prihlasovanie na obedy do nového školského roku 2022/23 bude možné v stredu, štvrtok a piatok (od 24.8. do 26.8.2022) v čase od 8:00 do 12:00 hod. osobne v školskej jedálni alebo telefonicky na čísle 02/ 659 61 127, prípadne mailom po vypísaní a odoslaní prihlášky na adresu jedalen.zohor@gmail.com, ako aj počas celého školského roka. Všetkých žiakov treba každoročne prihlasovať na stravu.

Žiaci si môžu prihlášky na stravovanie vyzdvihnúť v ŠJ alebo si ich stiahnuť na webovej stránke Základnej školy. Bez odovzdania prihlášky a doplatenia nedoplatkov z predchádzajúcich období nie je možné žiakov na obedy prihlásiť!

Obedy pre deti MŠ sa začínajú variť v pondelok 5.9.2022, pre žiakov ZŠ v utorok 6.9.2022.