Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu od 1.9.2021

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Vyššie uvedená právna úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša zmeny v poskytovaní dotácií na stravu. Čítať ďalej

Voľné pracovné miesto:

Zamestnávateľ:

Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7,  900 51 Zohor

Kategória pedagogického zamestnanca:     

učiteľ 1. stupňa

Termín nástupu :  od  01.   09. 2021

Úväzok : 100 %

Kvalifikačné predpoklady:

v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ  SR  č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady:

–    žiadosť do zamestnania

–    profesijný životopis
–    doklady o vzdelaní

Kontakty:

Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7, 900 51 Zohor
mail: stefanovicoval@gmail.com

Voľné pracovné miesto

Zamestnávateľ:

Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7,  900 51 Zohor

Kategória pedagogického zamestnanca:      

učiteľ 2. stupňa s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk

Termín nástupu : od  01.  09. 2021

Úväzok :  100 %

Pracovný pomer:

zastupovanie počas RD s perspektívou trvalého prac. pomeru po skončení zastupovania

Kvalifikačné predpoklady:

v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ  SR  č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady:

–    žiadosť do zamestnania
–    profesijný životopis
–    doklady o vzdelaní

Kontakty:

Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7, 900 51 Zohor
mail: stefanovicoval@gmail.com

Druhá časť zápisu budúcich prvákov na šk. r. 2021/22

Riaditeľka základnej školy oznamuje, že

v stredu  26. mája 2021  v čase od 14.30  do 18. 00 hod.  sa  v základnej škole uskutoční druhá fáza zápisu budúcich prvákov na školský rok 2021/2022. Zákonní zástupcovia  prinesú:

  • Svoj občiansky preukaz
  • Rodný list dieťaťa
        • obidva doklady  sú potrebné na overenie údajov zadaných pri elektronickom prihlasovaní
  • Sumu 12,00 € na prvácke zošity
  • Uznesenie súdu na zverenie dieťaťa do starostlivosti

Zápis prebehne v pavilóne A (kde je  2.stupeň a riaditeľňa)  bez  účasti detí. Prosíme rodičov, aby prichádzali v rúškach a s vlastným perom, dodržiavali odstupy.

Vyučovanie na II. stupni od utorka 04.05.2021

Na základe usmernenia epidemiologičky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pristupujeme k nasledujúcim opatreniam:

  1. Trieda, kde je pozitívny žiak, zostáva doma v karanténe do 14.05.2021 vrátane. Žiaci sa musia zdržiavať doma. Budú mať dištančnú formu vyučovania. Karanténa sa netýka rodičov.
  2. Žiaci ostatných tried II. stupňa nastupujú od utorka 04.05. 2021 na prezenčné vyučovanie podľa rozvrhu, ktorý nájdete tu.

Budova školy sa plošne dezinfikovala.

Prerušenie prezenčného vyučovania II. stupňa od pondelka 3.5.

Vážení rodičia, v nedeľu 2. mája základná škola dostala informáciu o pozitivite jedného žiaka druhého stupňa. Z toho dôvodu od pondelka 3. mája bude prerušené prezenčné vyučovanie žiakov piateho až deviateho ročníka. Celý druhý stupeň prechádza na dištančné vzdelávanie. Budeme sa riadiť pokynmi Úradu verejného zdravotníctva. Viac informácií poskytneme zajtra – v pondelok 3.mája.

1 2 3 4