Deň narcisov

Vážení občania, dňa 18.apríla sa žiaci a učitelia Základnej školy Albína Brunovského zapojili do 28. ročníka celoslovenského projektu – Deň narcisov, ktorý sa organizuje formou dobrovoľnej zbierky. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 1499 eur a 35 centov. Peniaze boli poslané na účet Ligy proti rakovine. Všetkým darcom ďakujeme.

Vážení rodičia, milí občania a priatelia školy !

_____V tomto roku je opäť možné poskytnúť ľubovoľnej zaregistrovanej organizácii    2 % (3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2023  (podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) Boli by sme radi, keby ste sa rozhodli venovať tieto prostriedky Základnej škole Albína Brunovského Zohor prostredníctvom  Rodičovského združenia pri ZŠ Zohor.   Pomohli by ste nám získať ďalšie  moderné učebné pomôcky, skrášliť školské prostredie a zvýšiť úroveň vzdelávania.

_____Tlačivo Vyhlásenia, kde je IČO Rodičovského združenia, si môžete stiahnuť TU (tlačivá sú k dispozícii aj v škole). Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane Vám vystaví zamestnávateľ.

Ďakujeme Vám.

Postup krokov

Mgr. Ľubica Štefanovičová – riaditeľka  školy

Poďakovanie

Milí žiaci, vážení rodičia a učitelia.

Dovoľte nám touto cestou Vám všetkým poďakovať za zapojenie sa a finančný príspevok do tohtoročnej zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. V tomto roku sa nám, vďaka Vám, podarilo  vyzbierať 971,85 €. Nakúpili sme všetko potrebné, čo je do „krabičiek lásky“ vhodné pre seniorov vložiť. Deti z 1. stupňa vyrobili krásne vianočné pohľadnice a spoločnými silami sme naplnili 35 krabičiek, ktoré sme 1.12.2023 odovzdali kontaktnej osobe. Veríme, že potešíme 35 seniorov v rôznych zariadeniach, ktorým darčeky isto spríjemnia vianočné sviatky.

Ste úžasní, že ste sa dokázali opäť spojiť pre dobrú vec.

Za základnú školu p. učiteľka Alexandra Partlová, p. asistentky Magdaléna Dudeková a Katarína Zálesňáková.

ĎAKUJEME

 

Stravovanie v Školskej jedálni

Všetkých žiakov treba každoročne prihlásiť na stravu.

Rodičia žiakov, ktorí svoje deti nestihli prihlásiť na obedy na školský rok 2023/2024 v júni, môžu tak urobiť nasledovne:

  1. mailom po vypísaní a odoslaní prihlášky na adresu jedalen.zohor@gmail.com
  2. osobne v školskej jedálni od pondelka 04.09.2023.

Prihlášku na stravovanie nájdete na webovom sídle školy.

Bez odovzdania prihlášky a úhrady nedoplatkov z predchádzajúcich období nie je možné stravovanie v školskej jedálni!

Obedy pre žiakov ZŠ sa začínajú variť v utorok 5.9.2023.

Ďakujem!