Druhá časť zápisu do prvého ročníka

Riaditeľka základnej školy oznamuje, že

v stredu  27. mája 2020  v čase od 13.00 do 18.  hodiny sa  v základnej škole  uskutoční druhá fáza zápisu budúcich prvákov na školský rok 2020/2021.   Zákonní zástupcovia  prinesú:

  • Svoj občiansky preukaz
  • Rodný list dieťaťa –  obidva doklady  sú potrebné na overenie údajov zadaných pri elektronickom prihlasovaní
  • Sumu 12,00 € na prvácke zošity
  • Uznesenie súdu na zverenie dieťaťa do starostlivosti

Zápis prebehne v pavilóne A ( kde je  2.stupeň a riaditeľňa). Prosíme rodičov, aby prichádzali v rúškach a s vlastným perom, dodržiavali odstupy.  Rodičia, ktorí žiadajú odklad povinnej školskej dochádzky pre dieťa, sa zápisu nezúčastnia.

Vážení rodičia, veríme, že spoločnými silami  zápis prváčikov na budúci školský rok  úspešne zrealizujeme.

Aktualizované informácie výchovného poradcu

Vážení rodičia!

V prílohách nájdete všetky najnovšie informácie o rozhodnutí ohľadom prijímacieho konania na šk. rok 2020/2021.

Príloha  1.:

Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Príloha 2.: dokument na stiahnutie,vytlačenie a vypísanie:

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

Domáce úlohy v IŽK a IŽK

Vážení rodičia,
každý deň narastajú podnety od Vás, ako by sme mali zadávať a zlepšiť domáce úlohy v IŽK. Toto však nie je v našej kompetencii, nakoľko IŽK nám poskytuje firma Ševt a.s. My môžeme iba vaše podnety posunúť tejto firme, čo sme aj urobili.  Môžete aj vy kontaktovať túto firmu na mailovej adrese  hotline@skolanawebe.sk, prípadne telefonicky na čísle 02/53 63 53 64. Niekedy je lepšie, keď prídu podnety aj od Vás, nakoľko sú odlišné kontá (adminitrátor, učiteľ, rodič, žiak) a teda aj zobrazovanie v IŽK je u každého iné.Takisto musíme byť aj trpezliví, lebo možnosť zadávať domáce úlohy cez IŽK firma Ševt sprístupnila len pred pár dňami,  každým dňom sa odstraňujú rôzne nedostatky a celý proces sa zefektívňuje. Naša škola – konkrétny učiteľ, zodpovedá len za zadanú domácu úlohu, nie za to, ako sa táto domáca úloha zobrazuje v IŽK.  Ďakujeme Vám za pochopenie a veríme, že našimi aj vašimi podnetmi firme Ševt a.s. sa podarí zlepšiť proces zadávania domácich úloh v IŽK.

Informácie pre žiakov a rodičov:

OPATRENIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

  • Školy zostanú zatvorené až do odvolania
  • Testovanie-9 je na tento školský rok zrušené
  • Prihlášky na stredné školy je možné poslať do 15.05.2020 bez potvrdenia od lekára. O spôsobe vyzdvihnutia prihlášok na stredné školy budú rodičia informovaní cez IŽK.
  • Zápisy do ZŠ budú prebiehať od 15.04. do 30.04.2020, ale bez osobnej prítomnosti detí. Bližšie informácie zverejníme čo najskôr na webovom sídle školy.
  • Vyučovanie prebieha na diaľku v spolupráci s učiteľmi. Domáce úlohy sú posielané do IŽK oddelenie DOMÁCE ÚLOHY. Prosíme rodičov aby dohliadli na prácu žiakov. A zároveň vyzývame, aby žiaci pristupovali k domácej práci zodpovedne.
  • Upozorňujeme žiakov 9–tého ročníka, že ich čakajú prijímacie pohovory na stredné školy

Ministerstvo školstva pripravuje novú webovú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale i rodičia materiály pre digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

Usmernenie ministerky školstva

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských  zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusu COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách  a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Usmernenie pre žiakov počas prerušenia vyučovania

Usmernenie pre žiakov ZŠ Albína Brunovského

Milí žiaci, počas prerušenia vyučovania v Základnej škole Albína Brunovského v Zohore z dôvodu prevencie pred šírením korona vírusu je potrebné využiť čas na samoštúdium. Vyučujúci Vám budú priebežne zadávať prácu na doma. Informácie týkajúce sa učiva, ktoré si máte doma naštudovať, Vám budú zadávané prostredníctvom internetovej žiackej knižky. Plnenie jednotlivých úloh bude kontrolované buď priebežne, alebo po návrate do školy.

Spoločne prispejete k účinnosti preventívnych opatrení tým, že počas prerušenia vyučovania sa budeme zdržiavať doma, vyhýbajte sa cestovaniu verejnými dopravnými prostriedkami, nenavštevujte nákupné centrá.

1 2 3