Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia,

zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka  školského roka 2020/2021 sa  v základnej škole uskutoční v termíne 20. 04. – 24. 04.  2020.  Zápis  bude prebiehať elektronickou formou. Na webovom sídle školy vyplníte a odošlete elektronický formulár. Prosíme, údaje zadávajte presne a s diakritikou (mäkčene, dĺžne). Elektronické prihlasovanie bude spustené 20. apríla 2020 a potrvá do 24. apríla 2020.

Pre rodičov, ktorí nemajú technické možnosti,  bude vyhradený na zápis jeden deň – 24. apríl  2020 ( piatok).  V čase od 9.00 do 17.00 hodiny môžu rodičia prísť do školy – len do vstupnej chodbičky v pavilóne A ( budova, kde je riaditeľňa a sú umiestnené vlajky).  Tu budú pripravené tlačivá, rodičia ich vyplnia a vhodia do pripravenej schránky.  Rodičia, ktorí budú žiadať odklad  povinnej školskej dochádzky pre dieťa, v dotazníku túto možnosť  vyznačia. Žiadame všetkých, aby dodržiavali hygienické opatrenia – vstupovali len po jednom, v rúškach a s vlastným perom.  Zápis bude bez kontaktu s učiteľmi.

Vážení rodičia, takto prebehne prvá časť zápisu.  Keď pominie nebezpečenstvo ohrozenia a život sa vráti do normálu,  všetci zákonní zástupcovia  prídu do školy a podľa rodného listu dieťaťa a svojho občianskeho preukazu musíme overiť správnosť zadaných údajov.  Tie deti, pre ktoré rodičia budú žiadať odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok, budú musieť absolvovať vyšetrenia školskej zrelosti  a k žiadosti o odklad priložia rodičia odporúčanie  príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a tiež odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast ( detský lekár).   Dieťa bude prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky až po vydaní  Rozhodnutia riaditeľa. Pre rodičov, ktorí budú mať otázky k zápisu,  bude nápomocná aj telefónna linka 0949 501045  v období od 15. 04. do 24. 04. 2020  v čase 11.00 – 13.00 hod.

Vážení rodičia,  mimoriadna situácia vyžaduje mimoriadne opatrenia. Veríme, že zápis prváčikov do  školy sa nám spoločnými silami podarí úspešne realizovať a nový školský rok  začneme v zdraví a pokoji. To si teraz všetci želáme najviac.

Prerušenie vyučovania

Vážení rodičia,

informujeme Vás, že na základe rozhodnutia Krízového štábu obce Zohor, bude v ZŠ Albína Brunovského Zohor prerušené vyučovanie z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu od utorka 10.3. do pondelka 16.3.2020 (vrátane). Zatvorený bude aj školský klub detí a školská jedáleň. O ďalších krokoch Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom web stránky školy www.zszohor.sk.

2 % ( 3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2019

Vážení rodičia, milí občania a priatelia školy!

 

V tomto roku je opäť možné poskytnúť ľubovoľnej zaregistrovanej organizácii 2 % (3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2019  (podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) Boli by sme radi, keby ste sa rozhodli venovať tieto prostriedky Základnej škole Albína Brunovského Zohor prostredníctvom  Rodičovského združenia pri ZŠ Zohor.   Pomohli by ste nám získať ďalšie  moderné učebné pomôcky, skrášliť školské prostredie a zvýšiť úroveň vzdelávania.

Postup na poukázanie 2%, tlačivo Vyhlásenia, kde je IČO Rodičovského združenia, si môžete stiahnuť pod týmto oznamom. (tlačivá sú k dispozícii aj v škole). Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane Vám vystaví zamestnávateľ.

 

Ďakujeme Vám.

 

Mgr. Ľubica Štefanovičová
riaditeľka  školy___

– postup krokov si môžete pozrieť TU

– vyhlásenie si môžte stiahnuť TU