Oznam školskej jedálne

Od 1.1.2023 vstupujú do platnosti nové finančné pásma pre nákup potravín v zariadeniach školského stravovania, stanovené a zverejnené MŠVVaŠ SR. Vzhľadom k tomu oznamujeme všetkým stravníkom, že od 9. januára 2022 sa zvyšuje stravná jednotka na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových skupín, ktoré si môžete pozrieť v prílohe TU.

Ďakujeme za pochopenie           Sylvia Dudeková – vedúca ŠJ

Oznam školskej jedálne

Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom a žiakom ZŠ, že prihlasovanie na obedy do nového školského roku 2022/23 bude možné v stredu, štvrtok a piatok (od 24.8. do 26.8.2022) v čase od 8:00 do 12:00 hod. osobne v školskej jedálni alebo telefonicky na čísle 02/ 659 61 127, prípadne mailom po vypísaní a odoslaní prihlášky na adresu jedalen.zohor@gmail.com, ako aj počas celého školského roka. Všetkých žiakov treba každoročne prihlasovať na stravu.

Žiaci si môžu prihlášky na stravovanie vyzdvihnúť v ŠJ alebo si ich stiahnuť na webovej stránke Základnej školy. Bez odovzdania prihlášky a doplatenia nedoplatkov z predchádzajúcich období nie je možné žiakov na obedy prihlásiť!

Obedy pre deti MŠ sa začínajú variť v pondelok 5.9.2022, pre žiakov ZŠ v utorok 6.9.2022.