Prerušenie vyučovania

Vážení rodičia,

informujeme Vás, že na základe rozhodnutia Krízového štábu obce Zohor, bude v ZŠ Albína Brunovského Zohor prerušené vyučovanie z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu od utorka 10.3. do pondelka 16.3.2020 (vrátane). Zatvorený bude aj školský klub detí a školská jedáleň. O ďalších krokoch Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom web stránky školy www.zszohor.sk.

2 % ( 3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2019

Vážení rodičia, milí občania a priatelia školy!

 

V tomto roku je opäť možné poskytnúť ľubovoľnej zaregistrovanej organizácii 2 % (3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2019  (podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) Boli by sme radi, keby ste sa rozhodli venovať tieto prostriedky Základnej škole Albína Brunovského Zohor prostredníctvom  Rodičovského združenia pri ZŠ Zohor.   Pomohli by ste nám získať ďalšie  moderné učebné pomôcky, skrášliť školské prostredie a zvýšiť úroveň vzdelávania.

Postup na poukázanie 2%, tlačivo Vyhlásenia, kde je IČO Rodičovského združenia, si môžete stiahnuť pod týmto oznamom. (tlačivá sú k dispozícii aj v škole). Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane Vám vystaví zamestnávateľ.

 

Ďakujeme Vám.

 

Mgr. Ľubica Štefanovičová
riaditeľka  školy___

– postup krokov si môžete pozrieť TU

– vyhlásenie si môžte stiahnuť TU