Školská jedáleň

Kontakty:

Adresa:

Školská kuchyňa a školská jedáleň pri ZŠ

Obchodná 7

900 51 Zohor

Vedúca ŠJ:

Ing. Sylvia Dudeková

Hlavná kuchárka:

Vlasta Lacková

Tel. číslo:

02/659 61 127

E-mail:

jedalen.zohor@gmail.com

Školská jedáleň poskytuje stravu žiakom a zamestnancom Základnej školy v Zohore, deťom a zamestnancom Materskej školy v Zohore, dôchodcom a iným stravníkom.

Výška stravného:

  • deti MŠ : 1,27 €
  • žiaci I. stupeň : 1,09 €
  • žiaci II. stupeň : 1,16 €
  • zamestnanci ZŠ/MŠ: 0,90 €
  • dôchodcovia: 1,00 €
  • cudzí stravníci: 1,99 €

Pri príprave jedál sa nepoužívajú geneticky modifikované potraviny. Mäso a mäsové výrobky sú výlučne slovenského, českého alebo rakúskeho pôvodu.

Podmienky prihlasovania sa na stravovanie

Všetci stravníci sa opakovane prihlasujú vždy na začiatku nového školského roka (spravidla prvý školský deň) u vedúcej školskej jedálne a odovzdávajú prihlášku na stravovanie. Noví stravníci sa môžu prihlásiť u vedúcej ŠJ aj počas školského roka.

Prihlášky pre stravníkov na stiahnutie:

  • deti MŠ TU
  • žiaci ZŠ TU
  • zamestnanci ZŠ/MŠ TU
  • dôchodcovia a cudzí stravníci TU

Podmienky odhlasovania z obedu:   ZMENA od 1.9.2016 !!!

Odhlásiť sa zo stravovania je možné najneskôr deň vopred do 14:00 hod. osobne v školskej jedálni alebo telefonicky na čísle 02/ 659 61 127, príp. cez webovú jedáleň (info u vedúcej ŠJ). Stravník príp. rodič dieťaťa odhlasuje stravu v prípade choroby, odchodu zo školy a pod. V prípade ochorenia dieťaťa si môže rodič alebo iná osoba obed vyzdvihnúť počas výdaja obedov (od 10:45 do 13:30 hod.). Za neodobranú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Podrobnejšie čítajte tu …

Výdaj stravy:

Obedy pre žiakov a zamestnancov ZŠ sa vydávajú v čase od 11:45 do 13:45 hod, pre dôchodcov a cudzích stravníkov v čase od 11:00 do 11:30 hod. Prosíme o dodržiavanie týchto časov – vyžadujú to hygienické predpisy.

Platba stravného:

Úhradu za stravu je nutné zaplatiť vždy do 15.-ho dňa v mesiaci, za ktorý je stravné vystavené, a to buď poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom. Pri platbe prevodným príkazom je potrebné uvádzať aj variabilný symbol, ktorý sa každý mesiac u všetkých stravníkov mení!

Bankové spojenie:

Prima Banka Malacky

IBAN: SK16 5600 0000 0032 4940 9008

 

Jedálny lístok si môžete pozrieť TU.

Návod ako sa používa webová jedáleň si môžete pozrieť TU.