Krúžky

 

P. č. Názov krúžku Vedúci krúžku
1 Pohybové hry p. uč. Malinová
2 Výtvarný s PC p. uč. Horvátová
3 Športovo – poznávací p. uč. Dufková
4 Športovo – kultúrny p. uč. Hrodeková
5 Korčule v lete, zime p. uč. Rybárová
6 Vega p. uč. Štefanovičová B.
7 Divadelno – literárny p. uč. Hrodeková
8 Stolný tenis p. uč. Handlová
9 Športové hry p. uč. Hubeková
10 Pohybové hry p. uč. Partlová
11 ZOŠKO – školský časopis p. uč. Valovičová
12 Moje hobby p. uč. Štefanovičová B.
13 Kultúrno – turistický p. uč. Smreková
14 Základy písania p. uč. Reszková
15 Počítačový p. uč. Šteffek
16 Slovenský jazyk 1 p. uč. Štefanovičová Ľ.
17 Slovenský jazyk 2 p. uč. Kolesíková
18 Matematika p. uč. Goliašová
19 Matematika hrou p. uč. Mackovičová