Krúžky

 

P. č. Názov krúžku Vedúci krúžku
1 Florbal p. uč. Bukovínová
2 Korčule v lete/ v zime p. uč. Rybárová
3 Kreatívny p. uč. Keszi
4 Kultúrno – turistický p. uč. Smreková
5 Matematika p. uč. Mackovičová
6 Moje Hobby p. uč. Štefanovičová B.
7 Pohybové hry 1 p. uč. Malinová
8 Pohybové hry 2 p. uč. Partlová
9 Slovenský jazyk p. uč. Štefanovičová Ľ.
10 Stolný tenis p. uč. Handlová
11 Športovo – poznávací p. uč. Hrodeková
12 Varenie p. uč. Malinová
13 Vega p. uč. Štefanovičová B.
14 Výtvarný p. uč. Partlová
15 ZOŠKO p. uč. Valovičova