Výchovný poradca

Výchovný poradca: Ing. Štefanovičová Bibiana

 

Konzultačné hodiny: Piatok od 11.30 – 12.30 alebo podľa dohovoru

 

Činnosť výchovného poradcu je zameraná na:

 • Pomoc pri riešení výchovno- vdelávacích problémov žiakov
 • Prevenciu pred patologickými javmi v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, rodičmi, pedagogicko- psychologickými poradňami
 • Spracovanie výsledkov vyšetrení žiakov
 • Poskytovanie servisu ohľadom ďalšieho štúdia žiakov na stredných školách
 • Poskytuje konzultácie žiakom i rodičom
 • Simuluje pomocou programu Proforient umiestnenie žiakov v SŠ
 • Spolupracuje so školským výpočtovým strediskom v Bratislave pri zbere a spracovaní údajov ďalšieho štúdia žiakov
 • Spolupracuje s výchovnými poradcami SŠ
 • Pripravuje, spracúva a odosiela prihlášky na SŠ
 • Pripravuje zápisné lístky do SŠ

 

Harmonogram zberu informácii k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl si môžete pozrieť TU.

 

Kontakty na CPPPaP v Malackách: M. Rázusa 30, 901 01 Malacky
034/7724293, 034/7725659

Informácie o štúdiu na stredných školách:

www.svsba.sk
www.minedu.sk

Prevencia šikanovania:

 • Schránka dôvery
 • Aktivity pre žiakov v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologickej prevencie a poradenstva v Malackách
 • Prednášky pre rodičov