Zápis detí do 1. ročníka

Riaditeľka  Základnej školy Albína  Brunovského, Obchodná 7, Zohor  oznamuje :

Z Á P I S    D E T Í   D O   1.   ROČNÍKA  2019/2020

SA USKUTOČNÍ V DŇOCH:

12. APRÍLA  2019 – od 15. 00 –  18.00 hod (piatok)

13. APRÍLA   2019 –  od   9.00 –  12.00 hod (sobota)

V PRVÝCH TRIEDACH   B   PAVILÓNU ( 1. stupeň )

RODIČIA PRINESÚ :

–   RODNÝ LIST   DIEŤAŤA

–   12 € ( EUR)  NA ZOŠITY  pre prváka

–   OBČIANSKY  PREUKAZ  RODIČA

ZŠ  ZOHOR PONÚKA :

– VYUČOVANIE  ANGLICKÉHO JAZYKA  A  NEMECKÉHO JAZYKA

-PRÍPRAVU  NA  MONITOR  A PRIJÍMACIE POHOVORY  NA STREDNÉ ŠKOLY

-ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY ŠPORTOVÉHO,UMELECKÉHO A VZDELÁVACIEHO CHARAKTERU

-PRÁCU S NADANÝMI ŽIAKMI

-POMOC SLABOPROSPIEVAJÚCIM ŽIAKOM A INÉ

 

NA BUDÚCICH  PRVÁČIKOV SA UŽ VEĽMI TEŠÍME

 

                                                                                                                                 Mgr. Ľubica Štefanovičová – riaditeľka

2% z daní

Vážení rodičia, milí občania a priatelia školy !

V tomto roku je opäť možné poskytnúť ľubovoľnej zaregistrovanej organizácii    2 % ( 3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2018  ( podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) Boli by sme radi, keby ste sa rozhodli venovať tieto prostriedky Základnej škole  Zohor prostredníctvom  Rodičovského združenia pri ZŠ Zohor. Pomohli by ste nám získať ďalšie  moderné učebné pomôcky, skrášliť školské prostredie a zvýšiť úroveň vzdelávania

Postup na poukázanie 2%,  tlačivo Vyhlásenia, kde je IČO Rodičovského združenia, si môžete stiahnuť pod týmto oznamom ( tlačivá sú k dispozícii aj v škole).  Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane Vám vystaví zamestnávateľ.

     Ďakujeme Vám.

Mgr. Ľubica Štefanovičová
   riaditeľka  školy

Tlačivo – Vyhlásenie

Postup krokov