ŠKD

ŠKD (školský klub detí) začne svoju prevádzku od 6. septembra 2016.

 

Školné za I. polrok ŠKD je 40 €, ktoré treba zaplatiť do 30. septembra 2016.

 

ZŠ ponúka ranný ŠKD v čase od 6.45 hod. do 7.45 hod. Prihlásiť rodičia môžu svoje deti u vychovávateľky Eriky Dinušovej. Táto ponuka je k dispozícii od 12. septembra 2016.