Stravovanie v Školskej jedálni

Všetkých žiakov treba každoročne prihlásiť na stravu.

Rodičia žiakov, ktorí svoje deti nestihli prihlásiť na obedy na školský rok 2023/2024 v júni, môžu tak urobiť nasledovne:

  1. mailom po vypísaní a odoslaní prihlášky na adresu jedalen.zohor@gmail.com
  2. osobne v školskej jedálni od pondelka 04.09.2023.

Prihlášku na stravovanie nájdete na webovom sídle školy.

Bez odovzdania prihlášky a úhrady nedoplatkov z predchádzajúcich období nie je možné stravovanie v školskej jedálni!

Obedy pre žiakov ZŠ sa začínajú variť v utorok 5.9.2023.

Ďakujem!

Pracovné ponuky

Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7, Zohor ponúka voľné pracovné miesto v kategórii pedagogický zamestnanec:

-učiteľ  1. stupňa

Bližšie informácie o pracovnej ponuke si môžete pozrieť TU.

Príspevok do fondu RZ v šk. r. 2023/2024

Vážení rodičia,
dovoľujeme si vás požiadať o príspevok do fondu RZ pre nasledujúci školský rok 2023/2024 vo výške 30,00 € za žiaka, ktorý bol odsúhlasený na Výbore RZ dňa 14.3.2023. Príspevok, prosím, zašlite na číslo účtu Rodičovského združenia najneskôr do 30.06.2023. Oznam sa netýka žiakov terajšieho 9. ročníka. Ďakujeme!
Výbor RZ

Rodičovské združenie pri Základnej škole Albína Brunovského
Číslo účtu: SK04 0900 0000 0001 8247 4003
KS: 0308
VS: —
Príspevok: 30,- EUR / žiak
Pozn.: meno a priezvisko žiaka, trieda v šk. roku 2023/24