Deň narcisov

Vážení občania,

apríla 2017 ste sa spolu so základnou školou zapojili do celoslovenského charitatívneho projektu Ligy proti rakovine – Deňnarcisov. Do  bielych pokladničiek sme prispeli krásnou sumou 775,- eur a vyzbierané peniaze posielame na účet Ligy proti rakovine. Ďakujeme Vám v mene všetkých chorých detí i dospelých za Vašu pomoc a podporu.

Za základnú školu  riaditeľka Štefanovičová

ŠKD

ŠKD (školský klub detí) začne svoju prevádzku od 6. septembra 2016.

 

Školné za I. polrok ŠKD je 40 €, ktoré treba zaplatiť do 30. septembra 2016.

 

ZŠ ponúka ranný ŠKD v čase od 6.45 hod. do 7.45 hod. Prihlásiť rodičia môžu svoje deti u vychovávateľky Eriky Dinušovej. Táto ponuka je k dispozícii od 12. septembra 2016.