Zohorské kolečko 2024

Milé deti, všetkých Vás pozývame osláviť Deň detí 1.6.2024 na cyklistické preteky Zohorské kolečko 2024. Pretekať sa bude na nenáročnej trati v rámci multišportového areálu v Zohore. Trať je od 200 m do 6 km podľa kategórií, jednoduchá trať s trávnatým a asfaltovým povrchom. Prehliadka trate a tréning na trati je povolený do 9:30!
Štartovné:
registrovaní vopred pri platbe prevodom do štvrtku 30.5.2024 = 8€, registrovaní na mieste = 10€
Počas celého dňa bude k dispozícii občerstvenie s rôznymi pochutinami, skákacie hrady, vystúpenie jumping show.
Viac info ako aj online prihlášku nájdete na www.zohorskekolecko.sk

Deň narcisov

Vážení občania, dňa 18.apríla sa žiaci a učitelia Základnej školy Albína Brunovského zapojili do 28. ročníka celoslovenského projektu – Deň narcisov, ktorý sa organizuje formou dobrovoľnej zbierky. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 1499 eur a 35 centov. Peniaze boli poslané na účet Ligy proti rakovine. Všetkým darcom ďakujeme.

Poďakovanie

Milí žiaci, vážení rodičia a učitelia.

Dovoľte nám touto cestou Vám všetkým poďakovať za zapojenie sa a finančný príspevok do tohtoročnej zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. V tomto roku sa nám, vďaka Vám, podarilo  vyzbierať 971,85 €. Nakúpili sme všetko potrebné, čo je do „krabičiek lásky“ vhodné pre seniorov vložiť. Deti z 1. stupňa vyrobili krásne vianočné pohľadnice a spoločnými silami sme naplnili 35 krabičiek, ktoré sme 1.12.2023 odovzdali kontaktnej osobe. Veríme, že potešíme 35 seniorov v rôznych zariadeniach, ktorým darčeky isto spríjemnia vianočné sviatky.

Ste úžasní, že ste sa dokázali opäť spojiť pre dobrú vec.

Za základnú školu p. učiteľka Alexandra Partlová, p. asistentky Magdaléna Dudeková a Katarína Zálesňáková.

ĎAKUJEME

 

Stravovanie v Školskej jedálni

Všetkých žiakov treba každoročne prihlásiť na stravu.

Rodičia žiakov, ktorí svoje deti nestihli prihlásiť na obedy na školský rok 2023/2024 v júni, môžu tak urobiť nasledovne:

  1. mailom po vypísaní a odoslaní prihlášky na adresu jedalen.zohor@gmail.com
  2. osobne v školskej jedálni od pondelka 04.09.2023.

Prihlášku na stravovanie nájdete na webovom sídle školy.

Bez odovzdania prihlášky a úhrady nedoplatkov z predchádzajúcich období nie je možné stravovanie v školskej jedálni!

Obedy pre žiakov ZŠ sa začínajú variť v utorok 5.9.2023.

Ďakujem!