Oznam vedúcej ŠJ

Predlžujeme termín podania prihlášok na stavu (a súčasne žiadosti o dotáciu stravy). Ak ste ešte neprihlásili svoje dieťa na stravovanie v šk.roku 2024/25 a máte záujem o poskytnutie dotácie na stravu, urobte tak v najbližších dňoch, najneskôr však do 25.7.2024. Zápisné lístky sú na stiahnutie na www.zszohor.sk, v sekcii Školská jedáleň – Zápisné lístky alebo v tlačenej forme priamo v ŠJ.

Mladí ľudia, ktorí sa neboja veľkých cieľov

Šesť medvieďat je názov expedičného  tímu DofE, ktorý sa v dňoch 5.6. – 6.6. 2024 vydal na kvalifikačnú expedíciu, aby splnil cieľ, ktorý si stanovil – Karpaty dýchajú históriou.  Expedíciu sme začali v Plaveckom Mikuláši a počas šesť hodinového pochodu sme navštívili jaskyňu Deravá skala, Mon Repos a Amonovu lúku. Informátor tímu – Jakub Valentín nás oboznámil s históriou navštívených miest. Na Amonovej lúke sme si dopriali chvíľu zaslúženého oddychu a uvarili sme si teplý obed.  Naša cesta pokračovala na Plavecký hrad. Miesto dýchalo nielen históriou, ale aj krásnymi výhľadmi na okolitú prírodu. Unavení sme zložili ťažké batohy, rozložili stany a vychutnávali si chuť a vôňu špekáčikov.

Ráno sme vyrazili na druhú časť expedície. Začali sme v obci Plavecký Peter, prešli popri vodnej nádrži Buková a čakal nás najťažší úsek našej expedície – výstup na hrad Ostrý Kameň.

Šesť medvieďat – Tamara Štefanovičová, Sofia Cuperová, Izabela Kincsesová, Jakub Valentín, Dorota Mackovičová

Fotky z tejto akcie si môžete pozrieť – TU.

Video z tejto akcie si môžete pozrieť – TU.

Deň narcisov

Vážení občania, dňa 18.apríla sa žiaci a učitelia Základnej školy Albína Brunovského zapojili do 28. ročníka celoslovenského projektu – Deň narcisov, ktorý sa organizuje formou dobrovoľnej zbierky. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 1499 eur a 35 centov. Peniaze boli poslané na účet Ligy proti rakovine. Všetkým darcom ďakujeme.

Poďakovanie

Milí žiaci, vážení rodičia a učitelia.

Dovoľte nám touto cestou Vám všetkým poďakovať za zapojenie sa a finančný príspevok do tohtoročnej zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. V tomto roku sa nám, vďaka Vám, podarilo  vyzbierať 971,85 €. Nakúpili sme všetko potrebné, čo je do „krabičiek lásky“ vhodné pre seniorov vložiť. Deti z 1. stupňa vyrobili krásne vianočné pohľadnice a spoločnými silami sme naplnili 35 krabičiek, ktoré sme 1.12.2023 odovzdali kontaktnej osobe. Veríme, že potešíme 35 seniorov v rôznych zariadeniach, ktorým darčeky isto spríjemnia vianočné sviatky.

Ste úžasní, že ste sa dokázali opäť spojiť pre dobrú vec.

Za základnú školu p. učiteľka Alexandra Partlová, p. asistentky Magdaléna Dudeková a Katarína Zálesňáková.

ĎAKUJEME

 

Stravovanie v Školskej jedálni

Všetkých žiakov treba každoročne prihlásiť na stravu.

Rodičia žiakov, ktorí svoje deti nestihli prihlásiť na obedy na školský rok 2023/2024 v júni, môžu tak urobiť nasledovne:

  1. mailom po vypísaní a odoslaní prihlášky na adresu jedalen.zohor@gmail.com
  2. osobne v školskej jedálni od pondelka 04.09.2023.

Prihlášku na stravovanie nájdete na webovom sídle školy.

Bez odovzdania prihlášky a úhrady nedoplatkov z predchádzajúcich období nie je možné stravovanie v školskej jedálni!

Obedy pre žiakov ZŠ sa začínajú variť v utorok 5.9.2023.

Ďakujem!