Organizácia školy

Prázdniny

 

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 29. október 2019 (utorok) 30. október – 31. október 2019 4. november 2019 (pondelok)
vianočné 20. december 2019 (piatok) 23. december 2019 – 7. január 2020 8. január 2020 (streda)
polročné 31. január 2020 (piatok) 3. február 2020 (pondelok) 4. február 2020 (utorok)
jarné
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
14. február 2020 (piatok) 17. február – 21. marec 2020 24. február 2020 (pondelok)
veľkonočné 8. apríl 2020 (streda) 9. apríl – 14. apríl 2020 15. apríl 2020 (streda)
letné 30. jún 2020 (utorok) 1. júl – 31. august 2020 2. september 2020 (streda)

 

Termíny zasadnutia Výboru rodičovských združenia a triednych zasadnutí RZ

 

Dátum RZ Čas Miesto
10. septembera 2019 Výbor RZ 16.45 VI. B
Triedne schôdze triedy
 26. novembra 2019 Výbor RZ 16.45 VI. B
Triedne schôdze triedy
10. marca 2020 Výbor RZ 16.45 VI. B
Triedne schôdze triedy
26. mája 2020
Triedne schôdze triedy

 

Zasadnutia pedagogickej rady 

 

1. 30. 08. 2019 – Úvodná PR (piatok)
2. 13. 11. 2019 – hodnotiaca štvrťročná PR (streda)
3. 23. 01. 2020 – klasifikačná polročná PR (štvrtok)
4. 22. 04. 2020 – hodnotiaca štvrťročná PR (streda)
5. 24. 06. 2020 – klasifikačná koncoročná PR (streda)
6. 01. 07. 2020 – vyhodnocovacia PR (streda)