Organizácia školy

Prázdniny

 

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2023 (piatok) 30. október – 31. október 2023 2. november 2023 (štvrtok)
vianočné 22. december 2023 (piatok) 23. december 2023 – 7. január 2024 8. január 2024 (pondelok)
jarné
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
1. marca 2024 (piatok) 4. marca – 8. marca 2024 11. marca 2024 (pondelok)
veľkonočné 27. marec 2024 (streda) 28. marec – 2. apríl 2024 3. apríl 2024 (streda)
letné 28. jún 2024 (piatok) 1. júl – 1. september 2024 2. september 2024 (pondelok)

 

Termíny zasadnutia Výboru rodičovských združenia a triednych zasadnutí RZ

 

Dátum RZ Čas Miesto
12. septembra 2023 Výbor RZ 16.45 VIII. B
Triedne schôdze Určí TU triedy
28. novembra 2023 Výbor RZ 16.45 VIII. B
Triedne schôdze Určí TU triedy
12. marca 2024 Výbor RZ 16.45 VIII. B
Triedne schôdze Určí TU triedy
23. mája 2023
Triedne schôdze Určí TU triedy

 

Zasadnutia pedagogickej rady 

 

1. 30. august 2023 – Úvodná PR (streda)
2. 15. november 2023 – hodnotiaca štvrťročná PR (streda)
3. 24. január 2024 – klasifikačná polročná PR (streda)
4. 17. apríl 2024 – hodnotiaca štvrťročná PR (streda)
5. 20. jún 2024 – klasifikačná koncoročná PR (štvrtok)
6. 1. júl 2024 – vyhodnocovacia PR (pondelok)