Organizácia školy

Prázdniny

 

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 30. október 2018 (utorok) 31. október – 2. november 2018 5. november 2018 (pondelok)
vianočné 21. december 2018 (piatok) 23. december 2018 – 7. január 2019 8. január 2019 (utorok)
polročné 31. január 2019 (štvrtok) 1. február 2019 (piatok) 4. február 2019 (pondelok)
jarné
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
22. február 2019 (piatok) 25. február – 1. marec 2019 4. marec 2019 (pondelok)
veľkonočné 17. apríl 2019 (streda) 18. apríl – 23. apríl 2019 24. apríl 2019 (streda)
letné 29. jún 2019 (piatok) 1. júl – 31. august 2019 2. september 2019 (pondelok)

 

Termíny zasadnutia Výboru rodičovských združenia a triednych zasadnutí RZ

 

Dátum RZ Čas Miesto
11. septembera 2018 Výbor RZ 16.45 riaditeľňa
Triedne schôdze triedy
 27. novembra 2018 Výbor RZ 16.45 riaditeľňa
Triedne schôdze triedy
12. marca 2019 Výbor RZ 16.45 riaditeľňa
Triedne schôdze triedy
28. mája 2019
Triedne schôdze triedy

 

Zasadnutia pedagogickej rady 

 

1. 30. 08. 2018 – úvodná
2. 14. 11. 2018 – hodnotiaca štvrťročná
3. 23. 01. 2019 – klasifikačná polročná
4. 16. 04. 2019 – hodnotiaca štvrťročná
5. 20. 06. 2019 – klasifikačná koncoročná
6. 01. 07. 2019 – vyhodnocovacia