Organizácia školy

Prázdniny

 

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 28. október 2020 (streda) 29. október – 30. október 2020 2. november 2020 (pondelok)
vianočné 22. december 2020 (utorok) 23. december 2020 – 7. január 2021 8. január 2021 (piatok)
polročné 29. január 2021 (piatok) 1. február 2021 (pondelok) 2. február 2021 (utorok)
jarné
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
26. február 20201(piatok) 1. marec – 5. marec 2021 8. marec 2021 (pondelok)
veľkonočné 31. marecl 2021 (streda) 1. apríl – 6. apríl 2021 7. apríl 2021 (streda)
letné 30. jún 2021 (streda) 1. júl – 31. august 2021 2. september 2021 (štvrtok)

 

Termíny zasadnutia Výboru rodičovských združenia a triednych zasadnutí RZ

 

Dátum RZ Čas Miesto
. septembera 2020 Výbor RZ 16.45 VI. B
Triedne schôdze triedy
 . novembra 2020 Výbor RZ 16.45 VI. B
Triedne schôdze triedy
. marca 2021 Výbor RZ 16.45 VI. B
Triedne schôdze triedy
. mája 2021
Triedne schôdze triedy

 

Zasadnutia pedagogickej rady 

 

1. 27.8. 2020 – Úvodná PR (piatok)
2. 18.11. 2020 – hodnotiaca štvrťročná PR (streda)
3. 25.1. 2021 – klasifikačná polročná PR (štvrtok)
4. 14.4. 2021 – hodnotiaca štvrťročná PR (streda)
5. 23.6. 2021 – klasifikačná koncoročná PR (streda)
6. 1.7. 2021 – vyhodnocovacia PR (streda)