Triedy

Názov triedy: 1.A          Triedny učiteľ: Mgr. Lucia Malinová

Počet žiakov:   19         Chlapci: 15       Dievčatá: 4

Rozvrh triedy:
1.A

 

Názov triedy: 1.B          Triedny učiteľ: Mgr. Alexandra Partlová

Počet žiakov: 18           Chlapci: 11      Dievčatá: 7

Rozvrh triedy:
1.B

 

Názov triedy: 2.A          Triedny učiteľ: Mgr. Eva Rybárová

Počet žiakov: 15           Chlapci: 4       Dievčatá: 11

Rozvrh triedy:
2.A

 

Názov triedy: 2.B          Triedny učiteľ: Mgr. Eva Horváthová

Počet žiakov: 17           Chlapci: 7       Dievčatá: 10

Rozvrh triedy:
2.B

 

Názov triedy: 3.A          Triedny učiteľ: Mgr. Jana Koporcová

Počet žiakov: 19           Chlapci: 9       Dievčatá: 10

Rozvrh triedy:
3.A

 

Názov triedy: 3.B          Triedny učiteľ: Mgr. Eleonóra Handlová

Počet žiakov: 21           Chlapci: 8       Dievčatá: 13

Rozvrh triedy:
3.B

 

Názov triedy: 4.A          Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Dufková

Počet žiakov: 22           Chlapci: 8       Dievčatá: 14

Rozvrh triedy:
4.A

 

Názov triedy: 4.B          Triedny učiteľ: Mgr. Miriam Hrodeková

Počet žiakov: 21           Chlapci: 8       Dievčatá: 13

Rozvrh triedy:
4.B

 

Názov triedy: 5.A          Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Smreková

Počet žiakov: 14           Chlapci: 8       Dievčatá: 6

Rozvrh triedy:
5.A

 

Názov triedy: 5.B          Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Hubeková

Počet žiakov: 15           Chlapci: 9       Dievčatá: 6

Rozvrh triedy:
5.B

 

Názov triedy: 6.A          Triedny učiteľ: Mgr. Eva Reszková

Počet žiakov: 16           Chlapci: 12       Dievčatá: 4

Rozvrh triedy:
6.A

 

Názov triedy: 6.B          Triedny učiteľ: Ing. Bibiana Štefanovičová

Počet žiakov: 17           Chlapci: 10        Dievčatá: 7

Rozvrh triedy:
6.B

 

Názov triedy: 7.A          Triedny učiteľ: Ing. Mária Mackovičová

Počet žiakov: 18           Chlapci:10       Dievčatá: 8

Rozvrh triedy:
7.A

 

Názov triedy: 7.B          Triedny učiteľ: Ing., Mgr. Andrea Goliašová

Počet žiakov: 15           Chlapci: 9       Dievčatá: 6

Rozvrh triedy:
7.B

 

Názov triedy: 8.A          Triedny učiteľ: Mgr. Branislav Šteffek

Počet žiakov: 19           Chlapci: 8       Dievčatá: 11

Rozvrh triedy:
8.A

 

Názov triedy: 8.B          Triedny učiteľ: Mgr. Zlatica Kolesíková

Počet žiakov: 17           Chlapci: 10       Dievčatá: 7

Rozvrh triedy:
8.B

 

Názov triedy: 9.A          Triedny učiteľ: Ing., Bc. Dana Valovičová

Počet žiakov: 16           Chlapci: 6       Dievčatá: 10

Rozvrh triedy:
9.A

 

Názov triedy: 9.B          Triedny učiteľ: Mgr. Renata Bukovinova

Počet žiakov: 18           Chlapci: 9       Dievčatá: 9

Rozvrh triedy:
9.B