Rodičovské združenie

Termíny zasadnutia Výboru rodičovského združenia a triednych zasadnutí RZ

v školskom roku 2023/ 2024:

Dátum RZ Čas Miesto
12.09.2023 Výbor RZ 16:45 hod. trieda 9.B
Triedne schôdze určí triedny učiteľ jednotlivé triedy
28.11.2023 Výbor RZ 16:45 hod. trieda 9.B
Triedne schôdze určí triedny učiteľ jednotlivé triedy
12.03.2024 Výbor RZ 16:45 hod. trieda 9.B
Triedne schôdze určí triedny učiteľ jednotlivé triedy
21.05.2024
Triedne schôdze určí triedny učiteľ jednotlivé triedy

Príspevok do fondu rodičovského združenia

 

Vážení rodičia,

dovoľujeme si vás požiadať o príspevok do fondu RZ pre školský rok 2024/2025 vo výške 30,00 € za žiaka. Príspevok sa platí vopred, teda v období od 1.5. – 30.6.2024 na školský rok 2024/2025.

Suma 30 € zahŕňa predovšetkým nákup pracovných zošitov z Aj, Sj a Mat (spolu to predstavuje priemerne asi 20 €) + príspevky na dopravu (lyžiarsky a plavecký kurz, exkurzia do Viedne, cestovné na súťaže), knižné odmeny, príspevok deviatakom, sladkosti k MDD a Mikulášu a pod.

Príspevok, prosím, zašlite na číslo účtu Rodičovského združenia najneskôr do 30.06.2024. Ďakujeme!

 

SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole Albína Brunovského

 

Číslo účtu:      SK04 0900 0000 0001 8247 4003

KS:                  0308

VS:                  —

Príspevok:       30,- EUR / žiak

Pozn.:              meno a priezvisko žiaka, trieda  (v šk. roku 2023/2024)

V prípade, že do fondu RZ neprispejete, prosím, berte na vedomie, že škola bude od vás žiadať  individuálne úhrady za vaše dieťa, a to napr. za dopravné náklady na školské akcie, súťaže, výlety, nákup pracovných zošitov zo slovenského jazyka, matematiky a angličtiny, ako aj iné príspevky, ktoré sa hradia z fondu RZ.

 

Výbor RZ

Zápisnicu z Výboru RZ z dňa 12.9. 2023 si môžete pozrieť TU

 

Plán rozpočtu RZ na rok 2023/2024 si môžete pozrieť TU