Rodičovské združenie

Termíny zasadnutia Výboru rodičovského združenia a triednych zasadnutí RZ

v školskom roku 2021/ 2022:

Dátum RZ Čas Miesto
v týždni

od 07.09.2021

Výbor RZ 16:45 hod. učebňa fyziky
Triedne schôdze určí triedny učiteľ jednotlivé triedy
v týždni

od 30.11.2021

Výbor RZ 16:45 hod. učebňa fyziky
Triedne schôdze určí triedny učiteľ jednotlivé triedy
v týždni

od 22.03.2022

Výbor RZ 16:45 hod. učebňa fyziky
Triedne schôdze určí triedny učiteľ jednotlivé triedy
v týždni

od 24.05.2022

Triedne schôdze určí triedny učiteľ jednotlivé triedy

Príspevok do fondu rodičovského združenia

Vážení rodičia,

dovoľujeme si vás požiadať o príspevok do fondu RZ pre školský rok 2021/2022 vo výške 18,00 € za žiaka. Príspevok, prosím, zašlite na číslo účtu Rodičovského združenia najneskôr do 31.10.2021. Ďakujeme!

SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole Albína Brunovského

 

Číslo účtu:      SK04 0900 0000 0001 8247 4003

KS:                 0308

VS:                 —

Príspevok:      18,- EUR / žiak

Pozn.:             meno a priezvisko žiaka, trieda

V prípade, že do fondu RZ neprispejete, prosím, berte na vedomie, že škola bude od vás žiadať  individuálne úhrady za vaše dieťa, a to napr. za dopravné náklady na školské akcie, súťaže, výlety, nákup pracovných zošitov z angličtiny, nemčiny a iné príspevky, ktoré sa hradia z fondu RZ.

 

Výbor RZ

Zápisnicu z Výboru RZ z dňa 7.9. 2021 si môžete pozrieť TU

 

Plán rozpočtu RZ na rok 2021/2022 si môžete pozrieť TU