Rodičovské združenie

Termíny zasadnutia Výboru rodičovského združenia a triednych zasadnutí RZ
v školskom roku 2018/ 2019:

Dátum Výbor RZ Triedne schôdze
11.9. 2018 riaditeľňa o 16:45 hod. jednotlivé triedy
27. 11. 2018 riaditeľňa o 16:45 hod. jednotlivé triedy
12.3. 2019 riaditeľňa o 16:45 hod. jednotlivé triedy
28.5. 2019 ——— jednotlivé triedy


Príspevok do fondu rodičovského združenia

Vážení rodičia,

dovoľujeme si vás požiadať o príspevok do fondu RZ pre školský rok 2018/2019 vo výške 18,00 EU za žiaka. Príspevok, prosím, odovzdajte triednemu učiteľovi alebo zašlite na číslo účtu Rodičovského združenia najneskôr do 15.11.2018. Ďakujeme!


Rodičovské združenie pri Základnej škole

 

Číslo účtu:      SK04 0900 0000 0001 8247 4003

KS:                 0308

VS:                 —

Príspevok:      18,- EUR / žiak

Pozn.:             meno a priezvisko žiaka, trieda

V prípade, že do fondu RZ neprispejete, prosím, berte na vedomie, že škola bude od vás žiadať  individuálne úhrady za vaše dieťa, a to napr. za dopravné náklady na školské akcie, súťaže, výlety, nákup pracovných zošitov z angličtiny, nemčiny a iné príspevky, ktoré sa hradia z fondu RZ.

 

Výbor RZ