Rodičovské združenie

Termíny zasadnutia Výboru rodičovského združenia a triednych zasadnutí RZ

v školskom roku 2019/ 2020:

Dátum Výbor RZ Triedne schôdze
10.9. 2019  o 16:45 hod. jednotlivé triedy
26. 11. 2019  o 16:45 hod. jednotlivé triedy
10.3. 2020  o 16:45 hod. jednotlivé triedy
26.5. 2020 ——— jednotlivé triedy

 

Príspevok do fondu rodičovského združenia

 

Vážení rodičia,

dovoľujeme si vás požiadať o príspevok do fondu RZ pre školský rok 2019/2020 vo výške 18,00 EU za žiaka. Príspevok, prosím, zašlite na číslo účtu Rodičovského združenia najneskôr do 15.11.2019. Ďakujeme!

 


Rodičovské združenie pri Základnej škole Albína Brunovského

 

Číslo účtu:      SK04 0900 0000 0001 8247 4003

KS:                 0308

VS:                 —

Príspevok:      18,- EUR / žiak

Pozn.:             meno a priezvisko žiaka, trieda

 

V prípade, že do fondu RZ neprispejete, prosím, berte na vedomie, že škola bude od vás žiadať  individuálne úhrady za vaše dieťa, a to napr. za dopravné náklady na školské akcie, súťaže, výlety, nákup pracovných zošitov z angličtiny, nemčiny a iné príspevky, ktoré sa hradia z fondu RZ.

Výbor RZ