Rodičovské združenie

Termíny zasadnutia Výboru rodičovského združenia a triednych zasadnutí RZ

v školskom roku 2022/ 2023:

Dátum RZ Čas Miesto
13.09.2022 Výbor RZ 16:45 hod. trieda 9.B
Triedne schôdze určí triedny učiteľ jednotlivé triedy
29.11.2022 Výbor RZ 16:45 hod. trieda 9.B
Triedne schôdze určí triedny učiteľ jednotlivé triedy
14.03.2023 Výbor RZ 16:45 hod. trieda 9.B
Triedne schôdze určí triedny učiteľ jednotlivé triedy
23.05.2023
Triedne schôdze určí triedny učiteľ jednotlivé triedy

Príspevok do fondu rodičovského združenia

Vážení rodičia,

dovoľujeme si vás požiadať o príspevok do fondu RZ pre školský rok 2022/2023 vo výške 18,00 € za žiaka. Príspevok, prosím, zašlite na číslo účtu Rodičovského združenia najneskôr do 31.10.2022. Ďakujeme!

 

SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole Albína Brunovského

 

Číslo účtu:      SK04 0900 0000 0001 8247 4003

KS:                  0308

VS:                  —

Príspevok:       18,- EUR / žiak

Pozn.:              meno a priezvisko žiaka, trieda

 

V prípade, že do fondu RZ neprispejete, prosím, berte na vedomie, že škola bude od vás žiadať  individuálne úhrady za vaše dieťa, a to napr. za dopravné náklady na školské akcie, súťaže, výlety, nákup pracovných zošitov zo slovenského jazyka, matematiky a angličtiny, ako aj iné príspevky, ktoré sa hradia z fondu RZ.

Výbor RZ

Zápisnicu z Výboru RZ z dňa 13.9. 2022 si môžete pozrieť TU

 

Plán rozpočtu RZ na rok 2022/2023 si môžete pozrieť TU