Pomôcky na budúci školský rok 2024/2025

V jednotlivých riadkoch si môžete pozrieť pomôcky na budúci školský rok 2024/2025

1.ročník – TU

2., 3., 4. ročník – TU

triedy II. stupňa – TU