Pracovné ponuky

Učiteľ 2. stupňa, aprobácia dejepis – slovenský jazyk

 

Nástup:  27. 08. 2018, školský rok 2018/2019

Úväzok : 100%

Kontakt: Mgr. Ľubica Štefanovičová, 02/65961 126, 0910505875

 

 

 


Kuchár/kuchárka v školskej kuchyni a jedálni

Úväzok:                 100%

Vzdelanie:             vyučenie v odbore

Požiadavky:          prax potrebná

Platové zaradenie: podľa Stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Nástup:                od 03. 09. 2018

 

Kontakt : Ing. Sylvia Dudeková, vedúca ŠJ, 2/65961 127