Pracovné ponuky

Zamestnávateľ: Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7, 900 51 Zohor
Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 1. stupňa
Termín nástupu: od 01. 09. 2023
Úväzok: 100 % ( zastupovanie počas MD a RD)
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Požadované doklady:

– žiadosť do zamestnania
– profesijný životopis
– doklady o vzdelaní

Kontakty: Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7, 900 51 Zohor
e-mail: stefanovicoval@gmail.com