Pracovné ponuky

Voľné pracovné miesta:

Zamestnávateľ:   Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7,  900 51 Zohor

Kategória:            učiteľ pre primárne vzdelávanie ( 1. stupeň)

Termín nástupu :     od 26.  08.  2019

Kvalifikačné predpoklady:

podľa Zákona č. 317/2009 Z. z.  o pedagogických a odborných zamestnancoch  v znení neskorších predpisov    a   Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických  zamestnancov

Požadované doklady:

  • žiadosť do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o vzdelaní

Kontakty:

Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7, 900 51 Zohor
Tel. : 02/65961 126,  0910505875,  mail: stefanovicoval@gmail.com