Fotogaléria

Kliknutím na link zobrazíte fotografie daného dňa

 

Slávnostné ukončenie školského roku 2018/2019 (28.6.2019)

Školská olympiáda v školskom roku 2018/2019

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany v školskom roku 2018/2019

Koncoročný výlet tried 6.A a 6.B

Didaktické hry 1. stupeň

Kurz prvej pomoci (19.6.2019)

Školský výlet 1. A, 1. B Kunovice, Živá voda Modrá (10. 6. 2019)

Deň detí (31.5.2019)

Pripomenutie si Albína Brunovského (31.5.2019)

Čitateľský maratón (30.5.2019)

Exkurzia Dobré Jablká (20. 5. 2019)

Deň matiek (19.5.2019)

Návšteva vodárne (6. 5. 2019)

Deň Zeme (30. 4. 2019)

Lednice (24. 4. 2019)

Slávik Slovenska (11. 4. 2019)

Ping-pongový turnaj (6. 4. 2019)

Noc s Andersenom (29.3.2019)

Ponožková výzva (21. 3. 2019)

Biblická olympiáda (20.3.2019)

Hviezdoslavov Kubín (12. 3. 2019)

Lyžiarsky výcvik (17.2. – 22.2.2019)

Hokejový turnaj v Malackách – dievčatá 2019

Hokejový turnaj – chlapci v Malackách 2019

Karneval (19.1.2019)

Sneh v ŠKD (10.1.2019)

Vianoce v ŠKD (22.12.2018)

Vianočná besiedka (21. 12. 2018)

Koledovanie u starostu obce (20. 12. 2018)

Šaliansky Maťko (18. 12. 2018)

Svätý Mikuláš v ŠKD (6.12.2018)

Besiedka so spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou – Ševčíkovou (4.12.2018)

Besiedka s poľovníkom Jakubom Badrnom (21.11.2018)

Imatrikulácia prvákov (12.11.2018)

Jesenné tvorivé dielne (8.11. 2018)

Botanická záhrada (24. 10. 2018)

Stretnutie dôchodcov s deťmi z ŠKD (22.10.2018)

Deň jablka v ŠKD (19.10. 2018)

Deň jablka (19. 10. 2018)

Jablkové sady Dunajská Lužná (16. 10. 2018)

Plavecký kurz 1. stupeň (1. – 5. 10. 2018)

Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019 (3.9.2018)