Fotogaléria

Kliknutím na link zobrazíte fotografie daného dňa

 

Miniľadový hojkej – žiaci (28.1.2020)

Šaliansky Maťko – CVČ MALACKY (24.1.2020)

Karneval (18.1.2020)

Krúžok Pohybové hry

Vianočná besiedka (20. 12. 2019)

Korčuľovanie prvákov a 2. A (19. 12. 2019)

Koledovanie u starostu obce (18. 12. 2019)

Deň zdravotne znevýhodnených – vodiace psíky (3. 12. 2019)

Výtvarná súťaž Záchranár v prírode (3. 12. 2019)

Bavíme deti športom (20.11.2019)

Divadelné predstavenie (15. 11. 2019)

Florbal ŽS CUP Stupava II. miesto (14.11.2019)

Stolný tenis (13. 11. 2019)

Imatrikulácia prvákov (11. 11. 2019)

Vybíjaná Malacky (6. 11. 2019)

Mesto robotov (29. 10. 2019)

Medzinárodný deň školských knižníc (28.10.2019)

Deň jablka (21. 10. 2019)

Bučový fetival (12.10.2019)

Na bučovom festivale (14. 10. 2019)

Korčuliarsky krúžok (7.10.2019)

Európsky týždeň športu (24. 9. 2019)

Dominika Cibuľková v Zohore (16.9.2019)

Lúčenie s letom – návrat do škôlky (13.9.2019)

Vesty pre prváčikov (5.9.2019)

Beseda s p. Štefanovičom o SNP (5.9.2019)