História

DSCF001Prvá základná škola vznikla roku 1678 na mieste súčasného obecného úradu. Vyučoval na nej len jednoduchý občan Jakub Veselič. Neskôr pribudli aj riadni učitelia: v roku 1702 tu učil Ján Simonides , v roku 1714 Ján Lagovský, v roku 1731 Juraj Augustíny, v roku 1755 Ján Medardus Blažíček (bol súčasne aj notárom), v roku 1782 Rakúšan Jozef Schodl. V roku 1722 bola škola umiestnená v domčeku zo surovej tehly postavenom pod č.247. V roku 1865 z notDSCF002árskeho bytu a kancelárie postavili dvojtriednu školu s bytom pre organistu –
učiteľa a podučiteľa. 2. júla 1934 je už postavená nová škola, ktorá mala 6 tried, zborovňu, balkón a kabinet.
Túto školu posvätil v roku 1934 Andrej Hlinka. Škola dostala názov Rímsko-katolícka ľudová škola. Od hlinkaroku 1942 to bola meštianska škola. V roku 1962 sa základná škola premiestnila do nových priestorov na Obchodnej ulici 7, kde je dodnes. Sú tu triedy od prvej po deviatu.