Projekty a súťaže

E-TWINNING PROJEKT – The Modern Cinderella

 

Tento rok sme sa zapojili do medzinárodnej spolupráce škôl na internetovej stránke E-TWINNING s našimi ôsmakmi v rámci hodín angličtiny s p. uč. Valovičovou. Hlavnou témou projektu bola myšlienka, ako by skončili tradičné rozprávky, keby sa udiali v dnešnej dobe. Projekt prebiehal od októbra 2017 do mája 2018 a zapojilo sa do neho 5 škôl: Genova -Taliansko, Kaštel Gornilica-Chorvátsko, Arnneville – Francúzsko, Kecioren – Turecko a naša ZŠ Zohor. Spoločným jazykom na komunikáciu bola samozrejme angličtina J.

Naše decká pracovali v 4 tímoch. Najprv sme vytvorili prezentácie o našej škole, o Zohore a Slovensku a tiež sa krátko predstavili jednotliví členovia tímov. Využili sme na to program Picassa, s ktorým sme sa zoznámili na hodinách informatiky. Prezentácie sme nahrali na spoločnú projektovú stránku www.twinspace.com. Ďalším krokom bolo spracovanie tradičných rozprávok v angličtine – O troch prasiatkach, Soľ nad zlato, Traja zhavranelí bratia a O škaredom káčatku. Tieto boli ručne napísané a doplnené originálnymi ilustráciami. Mohli ste si ich pozrieť na našej E-twinningovej nástenke na dolnej chodbe.

Tretím krokom bolo vymyslieť a spracovať moderné verzie jednotlivých rozprávok. Deti spísali scenáre, vybrali si, kto bude koho hrať, priniesli si z domu vhodné šaty a rekvizity a potom sa už len fotilo. Fotografie boli doplnené popisom v angličtine a spracované opäť v programe Picassa do krátkeho filmu s hudobným podkladom.

 

Filmy sme nahrali na spoločnú stránku na internet. Fotografie sme nakoniec aj vytlačili, nalepili na kartónové tabuľky a zošili povrazom. Vznikli tak leporelá, ktoré si všetci môžu pozrieť na dolnej chodbe. Na internete sme si tiež popozerali práce z iných škôl. Niektorí hrali divadlo, niektorí vytvorili knižky, niektorí filmy z ilustrácií. Bolo to zaujímavé a zábavné.

A čo je na našom projekte najkrajšie? V každej našej rozprávke aj v dnešnej dobe nakoniec zvíťazilo dobro – hlavným hrdinom pomohli ku šťastiu sila priateľstva, poctivá práca, súdržnosť rodiny, či vzdelanie.

 


Projekt Škola podporujúca zdravie

 

Dlhodobým pozorovaním našich žiakov sme zistili zhoršovanie zdravotného stavu, zhoršovanie medziľudských vzťahov a všeobecné zhoršovanie životného prostredia. Pre realizáciu projektu Škola podporujúca zdravie sme sa rozhodli preto, aby sme prispeli k zlepšeniu zdravia, psychickej odolnosti a prevencii, teda k celkovému ozdraveniu našich žiakov a tiež k zlepšeniu nášho pracovného prostredia. Chceme prispieť k vybudovaniu základných postojov žiakov k zdravému životnému štýlu, k zodpovednosti za svoje zdravie a okolie, chceme viesť a naučiť žiakov, aby boli zdravými , dobrými a hlavne šťastnými osobnosťami. V našom projekte sme si stanovili 3 základné ciele:

 • Humanizovať vyučovací proces vytváraním kladných vzťahov medzi učiteľom a žiakom, medzi učiteľom a rodičom, ale i vzťahov medzi žiakmi navzájom.
 • Učiť žiakov pestovať zdravý životný štýl
 • Pestovať a skrášľovať naše životné prostredie

V roku 1997 sme získali certifikát. Naša škola bola zaradená do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike. Za pomoci vedenia školy, rodičov a samotných žiakov sa nám plnenie projektu darí.


Enviromentálny vzdelávací program MODRÁ ŠKOLA- VODA PRE

BUDÚCNOSŤ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

 

Dlhodobým pozorovaním našich žiakov sme zistili zhoršovanie zdravotného stavu , zhoršovanie medziľudských vzťahov a všeobecné zhoršovanie životného prostredia. Modrá škola – voda pre budúcnosť“ je dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., ktorého realizátorom je o. z. Mladí vedci Slovenska. Hlavným cieľom programu je systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka.

Program je spracovaný tak, aby vhodnými formami a metódami zážitkového učenia pôsobil na rozvoj vedomostí a znalostí detí a mládeže o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody v prírode.

Publikácie pre program Modrá škola

– pripravovaná metodická príručka pre primárne a sekundárne vzdelávanie zameraná na podporu pedagogického procesu v oblasti environmentálneho vzdelávania so špecifickým zameraním na problematiku pitnej vody
– propagačné materiály – Modrá škola – voda pre budúcnosť, Pijem zdravú vodu- nápoj z vodovodu a Pijeme pitnú vodu, pretože…

Hlavné ciele programu Modrá škola

 • formovať postoje, prehĺbiť a rozšíriť vedomosti a zručnosti detí a mládeže o pitnej vode (úprava surovej vody, doprava, distribúcia), jej rôzneho využitia (pitie, umývanie, varenie, hygiena a ďalšie),
 • rozšíriť poznatky detí a mládeže o odpadovej vode (ako vzniká odpadová voda, jej čistenie pred návratom do vodných tokov),
 • rozšíriť vedomosti detí a mládeže o ochrane vodných zdrojov, ochrane životného prostredia, pitného režimu a pod.,
 • zaujať mladých ľudí odbornými aktivitami, ktoré vo svojej činnosti realizuje BVS, a. s.,
 • systematicky vyhľadávať nadaných žiakov a študentov a zvyšovať ich záujem profesionálne sa orientovať na vodárenské odvetvie.

Súťaže programu Modrá škola pre základné školy a fotosúťaže


Projekt Európa v škole

 

Európa v škole v anglickom jazyku Minulý školský rok sme sa so šikovnými žiakmi zapojili do súťaže Európa v škole. Hlavnou témou pre mladších žiakov bolo motto: „Európa je náš spoločný domov, musíme si pomáhať“. V rámci anglického jazyka sme poslali do okresného kola jednu slohovú prácu o výlete do Litvy od Viliama Slobodu, 7.A a multimediálnu prácu od Dominiky Procházkovej o projekte zo zemepisu, 6.B. Starší žiaci sa mali zamyslieť nad tým, čo by bolo vhodné v Európe v budúcnosti zmeniť. Veľmi pekne sa s ňou popasoval v prezentácii Tomáš Cabadaj z 8.A. Všetky tri práce si môžte pozrieť aj na našej stránke. Práca Dominiky postúpila až do celoslovenského kola, kde bola aj ocenená. Gratulujeme.

Ing. Dana Valovičová učiteľka AJ


Projekt Brejky Rajo

 

Je to projekt zameraný na zdravú výživu, na propagáciu mlieka a ovocia v škole. V našej škole je umiestnený automat od roku 2009, odkiaľ si žiaci formou predplatených kartičiek môžu vybarať mliečka a ovocné šťavy. Kartičky sme na začiatku roka vydali všetkým žiakom, rodičia ich môžu priebežne nabíjať ľubovoľnými sumami.


Projekt Detský čin roka

 

Cieľom projektu Detský čin roka je motivovať deti k vykonávaniu dobrých skutkov, viesť ich k dobru, spolupatričnosti a láske. Deti vykonaním dobrého skutku a jeho písomným spracovaním urobia dobrý skutok hneď dvakrát. V prvom rade pomôžu kde treba, v druhom sa vďaka nim ich rovesníci zoznámia s problémami, ktoré majú ľudia okolo nich. Ukazujú ostatným, že i deti môžu pomôcť tam, kde to najviac potrebujú.

Deti základných škôl z celého Slovenska, ktoré sa do projektu zapoja, hlasujú za detský čin, ktorý ich najviac osloví v jednej zo 6 kategórii. Činy z každej kategórie s najvyšším počtom hlasov sú následne ocenené.

V tomto prípade platí obzvlášť výstižne, že sa každý hlas počíta. Na základe počtu zaslaných hlasov organizátori darujú hodnotné darčeky organizáciam a jednotlivcom , ktoré to potrebujú.

Naša ZŠ sa spolupracuje na tomto projekte už veľa rokov. Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do Detského činu roka svojimi dobrými skutkami, tiež hlasovaním ako detská porota. Vďaka tomu môžu získať príspevok na pomôcky pre našu ZŠ.

V roku 2003 sme získali 1. Miesto v kategórii Dobrý nápad. Bolo to vďaka detskej hudobnej skupine Vega, ktorá v našej ZŠ pôsobí už 20 rokov. Za svoj nápad a jeho realizáciu, spolupracovať s mentálne postihnutým dievčatkom a nahrať s nim CD nosič, bola v hlasovaní detskou porotou z celého Slovenska takto ocenená.

V roku 2009 bol detský čin našej žiačky vybraný odbornou porotou do hlasovania v kategórii Pomoc rovesníkom. Hoci sa neumiestnil na prvom mieste, organizátori projektu čin ocenili vecnými cenami.


Súťaže

 

 • Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy
 • Olympiády – slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, fyzika, dejepis
 • Zapájame sa do súťaží vyhlásaných v priebehu roka – športové, výtvarné, hudobné, literárne a iné