Školský klub detí

Je umiestnený v samostatnej budove, navštevujú ho žiaci 1. stupňa, počet – 92 detí.

 

Žiaci sú rozdelení do 4 oddelení:

1. oddelenie – prváci, vychovávateľka p.  Adriana Benková

2. oddelenie – druháci, vychovávateľka p. Romana Matlovičová

3. oddelenie – druháci a tretiaci, vychovávateľka p. Jarmila Stachová

4. oddelenie – tretiaci a štvrtáci, vychovávateľka p. Erika Dinušová

 

 

Výchova a vzdelávanie v ŠKD sa realizuje v týchto oblastiach výchovy:

– vzdelávacia oblasť

– spoločensko – vedná oblasť

– pracovno – technická oblasť

– prírodovedno – environmentálna oblasť

– esteticko – výchovná oblasť

– telovýchovná, zdravotná a športová oblasť