Zamestnanci

 

Vedúci zamestnanci Mgr. Ľubica Štefanovičová riaditeľka
Mgr. Andrea Hubeková zástupkyňa riaditeľky
Vyučujúci Mgr. Miriam Hrodeková učiteľ 1. stupňa
Mgr. Karolína Snopková
Mgr. Alexandra Partlová
Mgr. Eleonóra Handlová
Mgr. Lucia Malinová
Mgr. Eva Rybárová
Mgr. Ivana Dufková
Mgr. Branislav Šteffek učiteľ 2. stupňa
THDr. Miroslav Komorný , PhD.
Mgr. Zlatica Kolesíková
Ing. Mária Mackovičová
Mgr. Renáta Bukovinová
Mgr. Ing. Andrea Goliašová
Mgr. Zuzana Pastierová
Mgr. Andrea Keszi
Ing. Mgr. Dana Valovičová
Ing. Bibiana Šefanovičová
Mgr. Mária Križanová
Mgr. Andrea Smreková
Mgr. Eva Reszková
Asistent učiteľa Zuzana Holičová z Projektu ZŠ Zohor úspešnejší
Asistent učiteľa Katarína Zálesňáková
Školský špeciálny pedagóg PaedDr. Andrea Prečuchová Štefanovičová, PhD. z Projektu ZŠ Zohor úspešnejší
Administratívni zamestnanci Ing. Oľga Hladíková
Iveta Matlovičová
Prevádzkoví zamestnanci František Doka
Jana Kubačáková
Mariana Toráčová
Alena Mikudíková

 

Školský klub detí

 

Vychovávateľky Erika Dinušová
Romana Matlovičová
Jarmila Stachová
Veronika Petrušová
Patrícia Lapčíková

Školská jedáleň

 

 

Administratíva Ing. Sylvia Dudeková Vedúca jedálne
Prevádzkoví zamestnanci Vlasta Lacková
Eva Tavaliová
Daša Koldánová
Jana Lacková
Iveta Slezáková
Mária Chmelová