Deň narcisov

Vážení občania, dňa 18.apríla sa žiaci a učitelia Základnej školy Albína Brunovského zapojili do 28. ročníka celoslovenského projektu – Deň narcisov, ktorý sa organizuje formou dobrovoľnej zbierky. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 1499 eur a 35 centov. Peniaze boli poslané na účet Ligy proti rakovine. Všetkým darcom ďakujeme.