Učiteľ

 Elektronický formulár štatistických údajov za I. polrok otvoríte tu

Dokumenty k internetovej žiackej knižke:
 • Všeobecné základné pokyny TU
 • Informácie pre učiteľov TU
 • Pokyny ako známkovať TU
 • Informácie pre rodičov a žiakov TU

Na tomto videokurze si môžete pozrieť, ako sa uzatvárajú známky v IŽK a ako si v programe e-škola pozrieť či je všetko prebraté. 

Ako sa majú tlačiť koncoročné vysvedčenia, si môžete pozrieť na tomto videu. Pre detailnejšiu viditeľnosť si kliknúť na ozubené koliesko a tam v kvalite nastaviť hodnotu hodnotu aspoň 720HD

 
Dokumenty na stiahnutie:
 • Dotazník o žiakovi TU
 • Súhlas dotknutej osoby TU
 • Záznam pohovoru s rodičom TU
 • Plánovaná akcia so žiakmi TU
 • Správa z pracovnej cesty TU
 • Evidencia nadčasovej práci TU
 • Napomenutie triednym učiteľom TU
 • Pokarhanie triednym učiteľom TU
 • Pochvala triednym učiteľom TU

 

Dokument o napomienkach/pochvalách triednym učiteľom z pedagogickej porady  „TU“.