Zamestnanci

 

Vedúci zamestnanci Mgr. Ľubica Štefanovičová riaditeľka riaditel@zszohor.sk
Mgr. Andrea Hubeková zástupkyňa riaditeľky zastupca@zszohor.sk
Vyučujúci Mgr. Miriam Hrodeková učiteľ 1. stupňa miriam.hrodekova@zszohor.sk
Mgr. Alexandra Partlová alexandra.partlova@zszohor.sk
Mgr. Eleonóra Handlová eleonora.handlova@zszohor.sk
Mgr. Lucia Malinová lucia.malinova@zszohor.sk
Mgr. Eva Rybárová eva.rybarova@zszohor.sk
Mgr. Erika Juríková erika.jurikova@zszohor.sk
Mgr. Ivana Dufková ivana.dufkova@zszohor.sk
Mgr. Zuzana Suchová zuzana.suchova@zszohor.sk
Ing. Bibiana Šefanovičová bibiana.stefanovicova@zszohor.sk
Mgr. Branislav Šteffek učiteľ 2. stupňa branislav.steffek@zszohor.sk
THDr. Miroslav Komorný , PhD. miroslav.komorny@zszohor.sk
Mgr. Zlatica Kolesíková zlatica.kolesikova@zszohor.sk
Mgr. Natália Ostrožlíkova natalia.ostrozlikova@zszohor.sk
Mgr. Renáta Bukovinová renata.bukovinova@zszohor.sk
Mgr. Ing. Andrea Goliašová andrea.goliasova@zszohor.sk
Mgr. Zuzana Pastierová zuzana.pastierova@zszohor.sk
Mgr. Andrea Keszi andrea.keszi@zszohor.sk
Ing. Mgr. Dana Valovičová dana.valovicova@zszohor.sk
Mgr. Lucia Ďurišová lucia.durisova@zszohor.sk
Mgr. Iveta Bátorová iveta.batorova@zszohor.sk
Mgr. Andrea Havlíková andrea.havlikova@zszohor.sk
Mgr. Andrea Smreková andrea.smrekova@zszohor.sk
Asistent učiteľa Zuzana Holičová z Projektu ZŠ Zohor úspešnejší zuzana.holicova@zszohor.sk
Asistent učiteľa Katarína Zálesňáková katarina.zalesnakova@zszohor.sk
Asistent učiteľa Bc. Magdaléna Dudeková magdalena.dudekova@zszohor.sk
Školský špeciálny pedagóg PaedDr. Andrea Prečuchová Štefanovičová, PhD. z Projektu ZŠ Zohor úspešnejší andrea.precuchova@zszohor.sk
Administratívni zamestnanci Ing. Oľga Hladíková
Iveta Matlovičová
Prevádzkoví zamestnanci František Doka
Jana Kubačáková
Mariana Toráčová
Alena Mikudíková

 

Školský klub detí

 

Vychovávateľky Erika Dinušová erika.dinusova@zszohor.sk
Romana Matlovičová romana.matlovicova@zszohor.sk
Simona Zálesňáková simona.zalesnakova@zszohor.sk
Lukáš Kramár lukas.kramar@zszohor.sk
Patrícia Lapčíková patricia.lapcikova@zszohor.sk
Irena Mikletič irena.mikletic@zszohor.sk
Zuzana Holičová zuzana.holicova@zszohor.sk

Školská jedáleň

 

 

Administratíva Ing. Sylvia Dudeková Vedúca jedálne
Prevádzkoví zamestnanci
Eva Tavaliová
Daša Koldánová
Jana Lacková
Iveta Slezáková
Mária Chmelová