Výchovný a karierový poradca

Výchovný a karierový poradca: Ing. Štefanovičová Bibiana

 

Konzultačné hodiny: Piatok od 11.30 – 12.30 alebo podľa dohovoru

 

Činnosť výchovného a karierového poradcu je zameraná na:

 • Pomoc pri riešení výchovno- vzdelávacích problémov žiakov
 • Úzka spolupráca so špeciálnym pedagógom školy
 • Prevencia pred patologickými javmi v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, rodičmi, pedagogicko- psychologickými poradňami
 • Spracovanie výsledkov vyšetrení žiakov
 • Poskytovanie servisu ohľadom ďalšieho štúdia žiakov na stredných školách
 • Poskytovanie konzultácií pre žiakov i rodičov
 • Simulovanie – pomocou programu Proforient – umiestnenie žiakov v SŠ
 • Spolupráca so školským výpočtovým strediskom v Bratislave pri zbere a spracovaní údajov ďalšieho štúdia žiakov
 • Spolupráca s výchovnými poradcami SŠ
 • Príprava, spracovanie a odosielanie prihlášok na SŠ
 • Príprava zápisných lístkov do SŠ

 

Harmonogram zberu informácii k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl si môžete pozrieť TU.

 

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na strednú školu si môžete stiahnuť TU

 

Kontakty na CPPPaP v Malackách: M. Rázusa 30, 901 01 Malacky
034/7724293, 034/7725659

Informácie o štúdiu na stredných školách:

www.svsba.sk
www.minedu.sk

Prevencia šikanovania:

 • Schránka dôvery
 • Aktivity pre žiakov v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologickej prevencie a poradenstva v Malackách
 • Prednášky pre rodičov