Triedy

Názov triedy: 1.A          Triedny učiteľ: Mgr. Alexandra Partlová

Rozvrh triedy:
1.A

 

Názov triedy: 1.B          Triedny učiteľ: Mgr. Eva Rybárová

Rozvrh triedy:
1.B

Názov triedy: 1.C          Triedny učiteľ: Mgr. Karolína Snopková

Rozvrh triedy:

 

 

Názov triedy: 2.A          Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Dufková

Rozvrh triedy:
2.A

 

Názov triedy: 2.B          Triedny učiteľ: Mgr. Lucia Malinová

Rozvrh triedy:
2.B

 

Názov triedy: 3.A          Triedny učiteľ: Mgr. Eleonóra Handlová

Rozvrh triedy:
3.A

 

Názov triedy: 3.B          Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Suchová

Rozvrh triedy:
3.B

 

Názov triedy: 4.A          Triedny učiteľ: Mgr. Miriam Hrodeková

Rozvrh triedy:
4.A

 

Názov triedy: 4.B          Triedny učiteľ: Ing. Bibiána Štefanovičová

Rozvrh triedy:
4.B

 

Názov triedy: 5.A          Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Pastierová

Rozvrh triedy:
5.A

 

Názov triedy: 5.B          Triedny učiteľ: Mgr. Branislav Šteffek

Rozvrh triedy:
5.B

 

Názov triedy: 6.A          Triedny učiteľ: Mgr. Zlatica Kolesíková

Rozvrh triedy:
6.A

 

Názov triedy: 6.B          Triedny učiteľ: Ing., Mgr. Andrea Goliášová

Rozvrh triedy:
6.B

 

Názov triedy: 7.A          Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Keszi

Rozvrh triedy:
7.A

 

Názov triedy: 7.B          Triedny učiteľ: Mgr. Renáta Bukovínová

Rozvrh triedy:
7.B

 

Názov triedy: 8.A          Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Smreková

Rozvrh triedy:
8.A

 

Názov triedy: 8.B          Triedny učiteľ: Ing., Mgr. Dana Valovičová

Rozvrh triedy:
8.B

 

Názov triedy: 9.A          Triedny učiteľ: Ing. Mária Mackovičová

Rozvrh triedy:
9.A