Súťaže a olympiády

Slávik Slovenska

Takto krásne nás reprezentovali na okresnom kole súťaže v speve ľudových piesní „Slávik Slovenska“ v Malackách Simonka Šprincová, Emil Pastier a Júlia Beňadiková, ktorá si vyspievala v silnej  konkurencii 3.miesto.


Vráťme knihy do škôl

Milan Salay z triedy 4.B vyhral 2. miesto v súťaži Vráťme knihy do škôl.


DofE

DofE je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť imMladý človek, ktorý chce cenu vojvodu z Edinburghu získať, musí na sebe vytrvalo pracovať aspoň šesť mesiacov a prekonať štyri výzvy – rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu.

Slávnostná udalosť pre všetkých účastníkov DofE nastala dňa 27.9.2023, kedy sa konečne dočkali odovzdávania cien. V reprezentatívnej budove Slovenskej sporiteľne v Bratislave boli žiakom našej školy odovzdané bronzové ceny.    Na červený koberec sa tento rok postavili bronzoví „dofáci“: Adriana Goliašová, Natália Havranová, Jakub Gutta, Alžbeta Rakšányová, Anna Dudeková, Lucia Slováková, Michala Chalmovianska, Eliška Netriová.

Veríme, že v DofE budú pokračovať aj na ďalšej úrovni, držíme im palce!


Biologická olympiáda

Lucia Slováková a Michal Šebesta, žiaci ôsmeho ročníka sa s veľkým záujmom pustili do biologickej olympiády. Za výbornými výsledkami je veľa hodín práce, pozorovania a štúdia. Obaja sa umiestnili na prvom mieste v okresnom kole a Lucia obsadila krásne piate miesto v kole krajskom. Gratulujeme a držíme palce v ďalšom objavovaní krás prírody.


Zelený svet

Ela Balážová zo 6.B triedy sa v tomto školskom roku zúčastnila umeleckej súťaže Zelený svet, ktorá sa niesla v znamení Vody. Do súťaže bolo poslaných 2 700 výtvarných a 100 literárnych diel. Porota jej dielo zaradila medzi 45 ocenených prác. k čomu jej blahoželáme a tešíme sa z jej úspechu.


Chemická olympiáda

Michala Chalmovianska, žiačka 8.A triedy sa podujala v tomto školskom roku riešiť chemickú olympiádu. Po náročnej teoretickej aj praktickej príprave absolvovala domáce, školské, okresné a krajské kolo. Všade bola úspešná riešiteľka. Gratulujeme a držíme palce v ďalšom štúdiu chémie.


Slávik Slovenska

Simonka Šprinzová a Júlia Beňadiková reprezentovali našu školu v Malackách na okresnom kole súťaže v spievaní ľudových piesní – Slávik Slovenska. Simonka získala čestné uznanie a Júlia si vyspievala druhé miesto. Viac si môžete prečítať v piatom čísle školského časopisu.


Olympijský odznak všestrannosti – OLOV

Pohybovo najzdatnejšie deti sme prihlásili do súťaže OLOV. 19.apríla sme sa zúčastnili krajského kola v športovej hale Elán.


1.  Olympijský odznak všestrannosti v našej škole

V tomto školskom roku sme otestovali žiakov 5. až 9. ročníka batériou testov, ktorými sme preverili výkonnosť našich žiakov. Najúspešnejší boli odmenení odznakmi zdatnosti:
Zlatý odznak:            Matyáš Rexa
Strieborný odznak:   Ďatko Viliam
                              Zálesňáková Hana
Bronzový odznak:    Badrnová Tamara
                              Beňadiková Júlia
                              Rurik Norbert
                              Alena Tomáš
                              Culák Alexander
                              Masár Bruno
                              Matlovičová Eliška
                              Rakšányová Alžbeta
                              Šebestal Michal
                              Sedlák Šimon
                              Skuhrová Aneta
                              Hrodeková Diana
                              Mundok Samuel

Hokejový turnaj v Malackách

17.februára 2023 sme boli so žiakmi a žiačkami našej školy na hokejovom turnaji, ktorý je tradične organizovaný v Malackách. Chlapci obsadili 4.miesto. Dievčenské družstvo v zložení Hana Zálesňáková, Laura Strošová, Matea Križanová, Eliška Matlovičová, Sára Orthová, Lucia Slováková, Saskia Neradovičová a Emma Orthová turnaj vyhrali. Za najproduktívnejšiu strelkyňu bola vyhlásená Sára Orthová.