Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022 – 2023 si môžete pozrieť TU.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021 – 2022 si môžete pozrieť TU.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020 – 2021 si môžete pozrieť TU.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019 – 2020 si môžete pozrieť TU.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018 – 2019 si môžete pozrieť TU.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017 – 2018 si môžete pozrieť TU.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016 – 2017 si môžete pozrieť TU.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015 – 2016 si môžete pozrieť TU.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014 – 2015 si môžete pozrieť TU.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013 – 2014 si môžete pozrieť TU.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012 – 2013 si môžete pozrieť TU.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011 – 2012 si môžete pozrieť TU.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010 – 2011 si môžete pozrieť TU.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2009 – 2010 si môžete pozrieť TU.