Školský špeciálny pedagóg  

PaedDr. Andrea Prečuchová Štefanovičová, PhD.

 

Konzultačné hodiny pre rodičov
Pondelok: 7:30 – 8:00
Utorok: 7:30 – 8:00
Streda: 7:30 – 8:00, 15:00 – 16:00
Štvrtok 7:30 – 8:00, 15:00 – 17:00
Piatok 7:30 – 8:00
Informovať sa môžete aj telefonicky, prípadne mailom:
+421 951 368 501 precuchovastefanovicova@gmail.com

 Čo je našou úlohou:

  • Individuálna práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, vedenie dokumentácie
  • Konzultácia a spolupráca s rodičmi
  • Komunikácia a vzájomná spolupráca s učiteľmi
  • Účasť na zápise prvákov
  • Spolupráca s odbornými poradenskými zariadeniami
  • Príprava pomôcok a metodických materiálov 

Nájdete nás:

Pavilón I. stupňa – prízemie

 


Pracovné miesta špeciálneho pedagóga a 1 asistenta učiteľa sú vytvorené a financované z projektu V ZŠ Zohor úspešnejší. Projekt je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje, prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu.

Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvojaOperačný program Ľudské zdroje