Rodičovské združenie

Termíny zasadnutia Výboru rodičovského združenia a triednych zasadnutí RZ

v školskom roku 2023/ 2024:

Dátum RZ Čas Miesto
12.09.2023 Výbor RZ 16:45 hod. trieda 9.B
Triedne schôdze určí triedny učiteľ jednotlivé triedy
28.11.2023 Výbor RZ 16:45 hod. trieda 9.B
Triedne schôdze určí triedny učiteľ jednotlivé triedy
12.03.2024 Výbor RZ 16:45 hod. trieda 9.B
Triedne schôdze určí triedny učiteľ jednotlivé triedy
21.05.2024
Triedne schôdze určí triedny učiteľ jednotlivé triedy

Príspevok do fondu rodičovského združenia

Vážení rodičia,

dovoľujeme si vás informovať, že na zasadnutí Výboru RZ konaného dňa 14.03.2023 bolo všetkými prítomnými členmi odsúhlasené zvýšenie členského príspevku rodičov na sumu 30 € za žiaka na školský rok. Posunul sa aj termín splatnosti – v období od 1.5.-30.6.2023 vopred na školský rok 2023/2024.

Suma 30 € zahŕňa predovšetkým nákup pracovných zošitov z Aj, Sj a Mat (spolu to predstavuje priemerne asi 20 €) + príspevky na dopravu (lyžiarsky a plavecký kurz, exkurzia do Viedne, cestovné na súťaže), knižné odmeny, príspevok deviatakom, sladkosti k MDD a Mikulášu a pod.

Z uvedeného dôvodu si vás dovoľujeme požiadať o príspevok do fondu RZ pre školský rok 2023/2024 vo výške 30,00 € za žiaka. Príspevok, prosím, zašlite na číslo účtu Rodičovského združenia najneskôr do 30.06.2023. Ďakujeme!

 

SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole Albína Brunovského

 

Číslo účtu:      SK04 0900 0000 0001 8247 4003

KS:                  0308

VS:                  —

Príspevok:       30,- EUR / žiak

Pozn.:              meno a priezvisko žiaka, trieda  (v šk. roku 2023/2024)

V prípade, že do fondu RZ neprispejete, prosím, berte na vedomie, že škola bude od vás žiadať  individuálne úhrady za vaše dieťa, a to napr. za dopravné náklady na školské akcie, súťaže, výlety, nákup pracovných zošitov zo slovenského jazyka, matematiky a angličtiny, ako aj iné príspevky, ktoré sa hradia z fondu RZ.

 

Výbor RZ

Zápisnicu z Výboru RZ z dňa 12.9. 2023 si môžete pozrieť TU

 

Plán rozpočtu RZ na rok 2023/2024 si môžete pozrieť TU