Rodičovské združenie

Termíny zasadnutia Výboru rodičovského združenia a triednych zasadnutí RZ

v školskom roku 2020/ 2021:

Dátum Výbor RZ Triedne schôdze

 

Príspevok do fondu rodičovského združenia

 

Vážení rodičia,

dovoľujeme si vás požiadať o príspevok do fondu RZ pre školský rok 2020/2021 vo výške 18,00 EU za žiaka. Príspevok, prosím, zašlite na číslo účtu Rodičovského združenia najneskôr do 30.11.2020. Ďakujeme!

 

 

Rodičovské združenie pri Základnej škole Albína Brunovského

 

Číslo účtu:      SK04 0900 0000 0001 8247 4003

KS:                 0308

VS:                 —

Príspevok:      18,- EUR / žiak

Pozn.:             meno a priezvisko žiaka, trieda

 

V prípade, že do fondu RZ neprispejete, prosím, berte na vedomie, že škola bude od vás žiadať  individuálne úhrady za vaše dieťa, a to napr. za dopravné náklady na školské akcie, súťaže, výlety, nákup pracovných zošitov z angličtiny, nemčiny a iné príspevky, ktoré sa hradia z fondu RZ.

 

Výbor RZ