Rada školy

Členovia Rady školy pri ZŠ A. Brunovského v Zohore:

1. Dinušová Erika
2. Ing. Valovičová Dana
3. Ing. Dudeková Sylvia
4. Gerthoferová Alena
5. Mgr. Slováková Lucia
6. Krebsová Zuzana
7. Mgr. Miklášová Silvia
8. Badrna Jakub
9. Mgr. Granec Marek
10. Ing. Mackovič Ivan EUR ING
11. Ing. Polakovič Ján

Termíny zasadnutia rady školy v budove ZŠ:

  • 06.10. 2021 od 18.30 do 19.30 hod.
  • 23.02. 2022 od 18:30 do 19:30 hod.
  • 15.06. 2022 od 19:30 do 19:30 hod.

Dokumenty:

Štatút rady školy

Zápisnice:

Zápisnica RŠ z dňa 6.10.2021

Zápisnica z ustanovujúcej RŠ z dňa 16.6.2021