Rada školy

Členovia Rady školy pri ZŠ A. Brunovského v Zohore:

1. Dinušová Erika
2. Ing. Valovičová Dana
3. Ing. Dudeková Sylvia
4. Gerthoferová Alena
5. Mgr. Slováková Lucia
6. Krebsová Zuzana
7. Mgr. Miklášová Silvia
8. Badrna Jakub
9. Mgr. Miklošovič Tomáš, PhD.
10. Mackovič Juraj
11. Ing. Polakovič Ján

Termíny zasadnutia rady školy v budove ZŠ:

  • 21.9. 2023 od 18.30 hod.

Dokumenty:

Štatút rady školy

Zápisnice:

Zápisnica RŠ z dňa 3.10.2023

Zápisnica RŠ z dňa 11.5.2023

Zápisnica RŠ z dňa 21.6.2022

Zápisnica RŠ z dňa 5.10.2022

Zápisnica z ustanovujúcej RŠ z dňa 16.6.2021

Zápisnica RŠ z dňa 6.10.2021