Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:

 

Názor organizácie: Základná škola

Adresa: Obchodná 7, Zohor 900 51

Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubica Štefanovičová

Webové sídlo: www.zszohor.sk

e – mail: stefanovicoval@gmail.com

 

 

Kontaktné osoby pre verejné obstarávanie:

 

Meno: Ľubica Štefanovičová

Telefón: 02/659 61 126

e – mail: stefanovicoval@gmail.com