Pracovné ponuky

Voľné pracovné miesto

Zamestnávateľ:

Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7, 900 51 Zohor

Kategória pedagogického zamestnanca:

učiteľ 2. stupňa s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk

Termín nástupu : od 01. 09. 2021

Úväzok : 100 %
Pracovný pomer:

zastupovanie počas RD s perspektívou trvalého prac. pomeru po skončení zastupovania
Termín ukončenia výberového konania: 21. 05. 2021
Kvalifikačné predpoklady:

v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Požadované doklady:

– žiadosť do zamestnania
– profesijný životopis
– doklady o vzdelaní
Kontakty: Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7, 900 51 Zohor
mail: stefanovicoval@gmail.com