Vyhodnotenie prieskumu

V dňoch 17. a 18. decembra 2020 v našej škole prebehol elektronickou formou dotazník ohľadom indikatívneho záujmu o testovanie, ktorého sa zúčastnilo 89% zákonných zástupcoch žiakov II. stupňa. Výsledok dotazníka je nasledovný: 84% zákonných zástupcov súhlasí s účasťou detí na prezenčnom vyučovaní.  16% je za dištančné vyučovanie. Všetkým zúčastneným rodičom veľmi pekne ďakujeme za vyplnenie dotazníka.

Ako bude prebiehať testovanie a samotný návrat žiakov II. stupňa do školy, budeme informovať na webovom sídle školy.

Návrat do škôl 2021

Na stránke MŠ (www.minedu.sk) je zverejnený materiál k návratu žiakov do škôl od 11.1.2021. Konkrétne informácie nájdete TU. Dotazník indikatívneho záujmu o testovanie nájdete TU. Prosíme rodičov o vyplnenie (do 18.12.2020, do 10.00hod).

Riaditeľ musí prieskum zosumarizovať, následne bude informovať zriaďovateľa, ktorý zabezpečí potrebné testy a miesto na testovanie.

Vyhodnotenie prieskumu

Vážení rodičia, ďakujeme Vám za účasť na prieskume záujmu o testovanie žiakov II.stupňa. Prieskumu sa zúčastnilo 96% zákonných zástupcov. S testovaním súhlasilo 60% respondentov. Na základe týchto výsledkov a podmienok, ktoré stanovuje manuál testovania, nie je pre nás možné pripraviť a realizovať testovanie v tak krátkom čase. A následne deliť výuku na prezenčnú a dištančnú. Do Vianoc pokračujeme v dištančnej forme. A dúfame, že v januári budú pravidlá zo strany štátu v prijateľnejšej podobe a budeme môcť školu otvoriť.

Poďakovanie

Milí rodičia, zapojili sme sa do celoslovenskej zbierky pod názvom: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok!“. Potešíme spolu na Vianoce starkých v domovoch pre seniorov. Vďaka Vašej štedrosti sme naplnili 90 krabíc od topánok láskou! Veľká vďaka patrí všetkým ľuďom s dobrým srdiečkom: rodičom, deťom a pani učiteľkám.

Obnova vyučovania

Riaditeľka základnej školy na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva obnovuje prezenčné vyučovanie na I. stupni v utorok 10.11.2020 . Súčasne bude v prevádzke školský klub detí a školská jedáleň. Pri nástupe detí bude pokračovať ranný filter. Rodič musí predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete TU. Pre žiakov II. stupňa pokračuje dištančné vzdelávanie.

Mimoriadny oznam – aktualizované

Starosta obce Zohor a riaditeľka základnej školy na základe jedného pozitívneho testu zamestnanca školy pri celoplošnom testovaní oznamujú, že v spolupráci s Úradom  verejného zdravotníctva  a podľa jeho odporúčaní pristupujú k nasledujúcim opatreniam:

1/ predbežne od 03. 11. ( utorok)  do 09. 11. vrátane sa prerušuje vyučovanie na 1. stupni a prechádza sa na dištančné vzdelávanie,  teda žiaci prvého až štvrtého ročníka zostávajú  doma a učia sa podľa pokynov učiteľov z domu. Školský klub detí nebude v prevádzke, ani  stravovanie v školskej jedálni.

2/ Na druhom stupni pokračuje dištančné vzdelávanie

3/ Všetci zamestnanci ako blízke kontakty sa pretestujú  pomocou   PCR  testov

4/ Nástup na vyučovanie v škole   pre prvý stupeň bude oznámený.

 

1 2 3 4 5 6