Zápis do 1. ročníka na školský rok 2021/2022

Vážení rodičia,

zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka  školského roka 2021/2022 sa  v základnej škole uskutoční v termíne 12. 04. – 16. 04.  2021. Zápis  bude prebiehať elektronickou formou. Na webovom sídle školy rodičia vyplnia a odošlú  elektronický formulár. Prosíme, údaje zadávajte presne a s diakritikou (mäkčene, dĺžne). Rodičia prihlasujú aj deti, ktoré mali odklad v tomto školskom roku a zostali v materskej škôlke.  Tiež prihlasujú deti, kde sa pre školský rok 2021/2022 odklad predpokladá. Elektronické prihlasovanie bude spustené 12. apríla 2021 a potrvá do 16. apríla 2021.

Pre rodičov, ktorí nemajú technické možnosti,  bude vyhradený na zápis jeden deň – 16. apríl  2021 (piatok).  V čase od 14.00 do 18.00 hodiny môžu rodičia prísť do školy – len do vstupnej chodbičky v pavilóne B (  1. stupeň). Tu budú pripravené tlačivá, rodičia ich vyplnia a vhodia do pripravenej schránky. Rodičia, ktorí budú žiadať odklad povinnej školskej dochádzky pre dieťa, v dotazníku túto možnosť vyznačia. Žiadame všetkých, aby dodržiavali hygienické opatrenia – vstupovali len po jednom, v rúškach a s vlastným perom.  

Pre rodičov, ktorí budú mať otázky k zápisu, bude nápomocná aj telefónna linka 0949 501045 v období od 12. 04. do 16. 04. 2021  v čase 12.00 – 13.00 hod.  

O ďalšom postupe k zápisu Vás budeme informovať na webovom sídle školy.

Dodržiavanie opatrení

Vážení rodičia,

pokračujeme vo vyučovaní prezenčnou formou na I. stupni. Dištančné vzdelávanie je veľmi náročné pre menšie deti, rodičov a učiteľov. Preto sme umožnili všetkým rodičom, ktorí majú záujem poslať deti do školy, aby tak mohli urobiť. Zároveň si uvedomujeme vážnosť epidemiologickej situácie, a preto sa na Vás obraciame s prosbou o dôsledné dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení na ochranu detí, učiteľov a ostatných zamestnancov školy.

Dieťa musí mať v škole 2 rúška. Prosíme dbajte, aby boli rúška denne vymieňané.

Dieťa neposielajte do školy v prípade:

  • Boli ste v kontakte s COVID pozitívnou osobou a ste v karanténe
  • Prejavujú sa príznaky ochorenia u niektorého člena rodiny
  • Ste objednaní na PCR test. Dieťa ostáva doma odo dňa objednania. Do školy môže prísť až po obdržaní negatívneho výsledku testu.

Ďakujeme Vám.

 

Vyučovanie od 08.03.2021

Od pondelka 08.03.2021 pokračuje vyučovanie nasledovne:

I. stupeň – prezenčné vyučovanie

II. stupeň pokračuje dištančne okrem skupiniek  detí 5+1, ktoré nemajú prístup k tejto forme vzdelávania.

Pri nástupe dieťaťa do školy musí rodič predložiť:

  • čestné vyhlásenie
  • kópiu negatívneho Ag testu, nie staršieho ako 7 dní ( Pripomíname, že otestovať sa dá v MOM v Zohore. Otvorené je od pondelka do soboty 10.00 – 18.30hod. Ak môžete, využite testovanie v pracovných dňoch. Ďakujeme)

Jarné prázdniny

Vážení rodičia a milí žiaci,

jarné prázdniny budú v dňoch 01. – 05.03. 2021. Predpokladaný začiatok vyučovania bude v pondelok 08.03.2021. Prvý stupeň prezenčnou formou a druhý stupeň pokračuje v dištančnom vzdelávaní. Sledujte, prosím stránku školy, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie.

2 % ( 3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2020

Vážení rodičia, milí občania a priatelia školy !

V tomto roku je opäť možné poskytnúť ľubovoľnej zaregistrovanej organizácii 2 % (3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2020 (podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Boli by sme radi, keby ste sa rozhodli venovať tieto prostriedky Základnej škole Albína Brunovského Zohor prostredníctvom  Rodičovského združenia pri ZŠ Zohor. Pomohli by ste nám získať ďalšie  moderné učebné pomôcky, skrášliť školské prostredie a zvýšiť úroveň vzdelávania.

  • Postup na poukázanie 2% nájdete TU
  • Tlačivo Vyhlásenia, kde je IČO Rodičovského združenia, si môžete stiahnuť TU

(tlačivá sú k dispozícii aj v škole).

  • Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane Vám vystaví zamestnávateľ.

Ďakujeme Vám.

Mgr. Ľubica Štefanovičová

riaditeľka  školy

Aktuálne informácie

Oznamujeme rodičom a žiakom, že dňa 18.02.2021 ( vo štvrtok) sa

obnovuje prezenčné vyučovanie

na I. stupni základnej školy.

Žiak musí prísť v sprievode 1 zákonného zástupcu, ktorý odovzdá triednej pani učiteľke Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov a  kópiu negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní alebo kópiu výnimky z testovania, ktoré môže zaslať učiteľovi do mailu.

Žiaci budú prechádzať ranným filtrom, vstupovať budú tromi vchodmi. Prosíme rodičov, aby mali deti aspoň dve rúška (resp. respirátory FFP2), hygienické vreckovky a prezuvky.

Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, ktorý dajú deťom triedne pani učiteľky a bude zverejnený na stránke školy.

ŠKD a školská jedáleň  budú v prevádzke.

Vyučovanie na II. stupni pokračuje dištančne.

Mimoriadny oznam

Vážení rodičia a milí žiaci!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal stanovisko k otváraniu škôl k 8.2.2021 v Bratislavskom kraji. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu hlavný hygienik odporúča

neotvárať školy

na území okresov Bratislava I. – V., Malacky, Pezinok a Senec k 8.2.2021. Otvorenie školy prichádza do úvahy s časovým odkladom minimálne 2 týždňov. Je obava, že otvorenie škôl môže viesť k zhoršeniu epidemiologickej situácie.

Na základe stanoviska regionálneho hygienika a v záujme zdravia zamestnancov školy a žiakov, ktoré je pre nás prvoradé, starosta obce a riaditeľka základnej školy rešpektujú stanovisko hlavného hygienika a oznamujú, že

základná škola sa k 8.2.2021 neotvorí a neobnoví sa prezenčné vyučovanie.

Žiaci I. aj II. stupňa budú pokračovať v dištančnom vyučovaní. Školský klub pokračuje v činnosti pre deti z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

Termín otvorenia škôl bude predmetom ďalšieho epidemiologického vyhodnocovania.

 

1 2 3 4 6