Organizácia školy

Prázdniny

 

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2021 (streda) 28. október – 39. október 2021 2. november 2021 (utorok)
vianočné 22. december 2021 (streda) 23. december 2021 – 7. január 2022 10. január 2022 (pondelok)
polročné 3. február 2022 (štvrtok) 4. február 2022 (piatok) 7. február 2022 (pondelok)
jarné
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
25. február 2022(piatok) 28. február – 4. marec 2022 7. marec 2022 (pondelok)
veľkonočné 13. apríl 2022 (streda) 14. apríl – 19. apríl 2022 20. apríl 2022 (streda)
letné 30. jún 2022 (štvrtok) 1. júl – 2. september 2022 5. september 2022 (pondelok)

 

Termíny zasadnutia Výboru rodičovských združenia a triednych zasadnutí RZ

 

Dátum RZ Čas Miesto
V týždni od 7. septembra 2021 Výbor RZ 16.45 VIII. B
Triedne schôdze triedy
V týždni od 30. novembra 2021 Výbor RZ 16.45 VIII. B
Triedne schôdze triedy
V týždni od 22. marca 2022 Výbor RZ 16.45 VIII. B
Triedne schôdze triedy
V týždni od 24. mája 2022
Triedne schôdze triedy

 

Zasadnutia pedagogickej rady 

 

1. august 2021 – Úvodná PR
2. november 2021 – hodnotiaca štvrťročná PR
3. január 2022 – klasifikačná polročná PR
4. apríl 2022 – hodnotiaca štvrťročná PR
5. jún 2022 – klasifikačná koncoročná PR
6. júl 2021 – vyhodnocovacia PR