Organizácia školy

Prázdniny

 

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2022 (štvrtok) 28. október – 31. október 2022 2. november 2022 (streda)
vianočné 22. december 2022 (štvrtok) 23. december 2022 – 7. január 2023 9. január 2023 (pondelok)
jarné
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
17. február 2023 (piatok) 20. február – 24. február 2023 27. február 2023 (pondelok)
veľkonočné 5. apríl 2023 (streda) 6. apríl – 11. apríl 2023 12. apríl 2023 (streda)
letné 30. jún 2023 (piatok) 1. júl – 31. august 2023 4. september 2023 (pondelok)

 

Termíny zasadnutia Výboru rodičovských združenia a triednych zasadnutí RZ

 

Dátum RZ Čas Miesto
13. septembra 2022 Výbor RZ 16.45 IX. B
Triedne schôdze triedy
29. novembra 2022 Výbor RZ 16.45 IX. B
Triedne schôdze triedy
14. marca 2023 Výbor RZ 16.45 IX. B
Triedne schôdze triedy
23. mája 2023
Triedne schôdze triedy

 

Zasadnutia pedagogickej rady 

 

1. 31. august 2022 – Úvodná PR
2. 15. november 2022 – hodnotiaca štvrťročná PR
3. 25. január 2023 – klasifikačná polročná PR
4. 19. apríl 2023 – hodnotiaca štvrťročná PR
5. 23. jún 2023 – klasifikačná koncoročná PR
6. 3. júl 2023 – vyhodnocovacia PR