Krúžky

 

P. č. Názov krúžku Vedúci krúžku
1 Florbal p. uč. Bukovínová
2 Korčule v lete/ v zime p. uč. Rybárová
3 Kreatívny p. uč. Keszi
4 Kultúrno – turistický p. uč. Smreková
5 Matematika p. uč. Mackovičová
6 Moje Hobby p. uč. Štefanovičová B.
7 Počítačový p. uč. Šteffek
8 Pohybové hry 1 p. uč. Malinová
9 Pohybové hry 2 p. uč. Partlová
10 Slovenský jazyk p. uč. Štefanovičová Ľ.
11 Stolný tenis p. uč. Handlová
12 Športovo – poznávací p. uč. Hrodeková
13 Varenie p. uč. Malinová
14 Vega p. uč. Štefanovičová B.
15 Volejbal p. uč. Goliašová
16 Výtvarný p. uč. Partlová
17 ZOŠKO p. uč. Valovičova