Návrat do škôl 2021

Na stránke MŠ (www.minedu.sk) je zverejnený materiál k návratu žiakov do škôl od 11.1.2021. Konkrétne informácie nájdete TU. Dotazník indikatívneho záujmu o testovanie nájdete TU. Prosíme rodičov o vyplnenie (do 18.12.2020, do 10.00hod).

Riaditeľ musí prieskum zosumarizovať, následne bude informovať zriaďovateľa, ktorý zabezpečí potrebné testy a miesto na testovanie.

Vyhodnotenie prieskumu

Vážení rodičia, ďakujeme Vám za účasť na prieskume záujmu o testovanie žiakov II.stupňa. Prieskumu sa zúčastnilo 96% zákonných zástupcov. S testovaním súhlasilo 60% respondentov. Na základe týchto výsledkov a podmienok, ktoré stanovuje manuál testovania, nie je pre nás možné pripraviť a realizovať testovanie v tak krátkom čase. A následne deliť výuku na prezenčnú a dištančnú. Do Vianoc pokračujeme v dištančnej forme. A dúfame, že v januári budú pravidlá zo strany štátu v prijateľnejšej podobe a budeme môcť školu otvoriť.

Poďakovanie

Milí rodičia, zapojili sme sa do celoslovenskej zbierky pod názvom: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok!“. Potešíme spolu na Vianoce starkých v domovoch pre seniorov. Vďaka Vašej štedrosti sme naplnili 90 krabíc od topánok láskou! Veľká vďaka patrí všetkým ľuďom s dobrým srdiečkom: rodičom, deťom a pani učiteľkám.

Obnova vyučovania

Riaditeľka základnej školy na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva obnovuje prezenčné vyučovanie na I. stupni v utorok 10.11.2020 . Súčasne bude v prevádzke školský klub detí a školská jedáleň. Pri nástupe detí bude pokračovať ranný filter. Rodič musí predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete TU. Pre žiakov II. stupňa pokračuje dištančné vzdelávanie.

Mimoriadny oznam – aktualizované

Starosta obce Zohor a riaditeľka základnej školy na základe jedného pozitívneho testu zamestnanca školy pri celoplošnom testovaní oznamujú, že v spolupráci s Úradom  verejného zdravotníctva  a podľa jeho odporúčaní pristupujú k nasledujúcim opatreniam:

1/ predbežne od 03. 11. ( utorok)  do 09. 11. vrátane sa prerušuje vyučovanie na 1. stupni a prechádza sa na dištančné vzdelávanie,  teda žiaci prvého až štvrtého ročníka zostávajú  doma a učia sa podľa pokynov učiteľov z domu. Školský klub detí nebude v prevádzke, ani  stravovanie v školskej jedálni.

2/ Na druhom stupni pokračuje dištančné vzdelávanie

3/ Všetci zamestnanci ako blízke kontakty sa pretestujú  pomocou   PCR  testov

4/ Nástup na vyučovanie v škole   pre prvý stupeň bude oznámený.

 

Dištančná forma vzdelávania

Vážení rodičia, milí  žiaci.

Od pondelka 26. októbra sme prešli na dištančnú formu vzdelávania, manuál nájdete na stránke ministerstva školstva www.minedu.sk, aj na stránke www.ucimenadialku.sk.  Čo to pre nás i Vás  znamená:  Dieťa sa učí z domu (zatiaľ do 27. novembra). Počas tohto týždňa budú vyučujúci zadania a úlohy posielať cez internetovú žiacku knižku v sekcii domáce úlohy. Zadania sú myslené tak, aby  si ich deti  vedeli  cez IŽK otvoriť a vypracovať  počas dopoludnia, keď by za normálnych okolností sedeli v škole. Pri každej úlohe bude uvedené, akým spôsobom ju vypracovať a poslať, tiež termín odovzdania. Väčšinu úloh žiaci vypracujú do zošita alebo pracovného zošita, odfotia a pošlú mailom alebo cez DU v IŽK .  Vážení rodičia,  prosíme  Vás o dohľad  nad prácou detí a o vzájomnú spoluprácu.

Aktuálne opatrenia pre školy od 26.10.2020

  1. Druhý stupeň základnej školy (5. – 9.ročník) prechádza na dištančné vzdelávanie – žiaci sa učia z domu
  2. Na prvom stupni pokračuje prezenčné vzdelávanie – žiaci sa učia v škole. V prevádzke zostáva aj Školský klub detí.
  3. Jesenné prázdniny budú v dňoch:    30.10. – 02.11. ( piatok a pondelok)  a 06.11. – 09.11.  ( piatok a pondelok)

Žiadame žiakov a prosíme rodičov, aby denne sledovali IŽK a stránku školy.

1 2 3 4 5 6