Vyučovanie na II. stupni od utorka 04.05.2021

Na základe usmernenia epidemiologičky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pristupujeme k nasledujúcim opatreniam:

  1. Trieda, kde je pozitívny žiak, zostáva doma v karanténe do 14.05.2021 vrátane. Žiaci sa musia zdržiavať doma. Budú mať dištančnú formu vyučovania. Karanténa sa netýka rodičov.
  2. Žiaci ostatných tried II. stupňa nastupujú od utorka 04.05. 2021 na prezenčné vyučovanie podľa rozvrhu, ktorý nájdete tu.

Budova školy sa plošne dezinfikovala.

Prerušenie prezenčného vyučovania II. stupňa od pondelka 3.5.

Vážení rodičia, v nedeľu 2. mája základná škola dostala informáciu o pozitivite jedného žiaka druhého stupňa. Z toho dôvodu od pondelka 3. mája bude prerušené prezenčné vyučovanie žiakov piateho až deviateho ročníka. Celý druhý stupeň prechádza na dištančné vzdelávanie. Budeme sa riadiť pokynmi Úradu verejného zdravotníctva. Viac informácií poskytneme zajtra – v pondelok 3.mája.

VYUČOVANIE OD 26.04.2021

Od pondelka 26.04.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie aj v ročníkoch 5., 6. a 7.  Všetci žiaci ( 1. – 9. ročník) prinesú vyplnené tlačivo  – Čestné vyhlásenie, ktoré nájdete tu.

Žiaci 5. až 7. ročníka zašlú triednym pani učiteľkám kópiu svojho negatívneho AG testu.

Je potrebné zaslať potvrdenie za 1 rodiča žijúceho v spoločnej domácnosti z nasledujúcich možností:

  • kópiu negatívneho AG testu nie staršieho ako 7 dní
  • kópiu potvrdenia o prekonaní COVOD19 ( platnosť je 180 dní)
  • potvrdenie o očkovanií prvou dávkou Astrazeneca – staršie ako 28 dní
  • potvrdenie o očkovaní prvou dávkou Pfizer a Moderna staršie ako 14 dní + potvrdenie o prekonaní COVID19 ( 180 dní)
  • potvrdenie o očkovaní druhou dávkou Pfizer a Moderna staršia ako 14 dní

Prosíme rodičov, ktorí privážajú deti autom, aby ich vyložili pri cukrárni. Obchodná ulica nie je prejazdná. Do školy idú všetci žiaci. Pohyb áut medzi deťmi je veľmi nebezpečný.

VYUČOVANIE OD 19.04.2021

Od pondelka 19.04.2021 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka budú vzdelávať prezenčne. Do školy si prinesú prezuvky, pomôcky podľa pokynov pani učiteliek. Žiak bude mať čestné prehlásenie. Triednej pani učiteľke predloží negatívny výsledok testu a testu jedného z rodičov, žijúcich v spoločnej domácnosti. Žiak bude mať 2 rúška, papierové vreckovky.

Žiaci prvého stupňa sa vzdelávajú ako doteraz – prezenčne.

Žiaci 5. – 7. ročníka pokračujú dištančne.

Veľkonočné prázdniny

 

Vážení rodičia a milí žiaci,

oznamujeme Vám, že veľkonočné prázdniny sa začínajú 1. apríla a trvajú do 6. apríla 2021.

7. apríla žiaci 1. stupňa pokračujú v  prezenčnom vyučovaní, žiaci 2. stupňa  majú stále dištančné vzdelávanie. Pripravujeme postupný návrat aj 2. stupňa do školy.  Ak bude  priaznivá  epidemiologická situácia, predpokladáme nástup deviatakov od 12. apríla a potom aj ostatných druhostupniarov.

Želáme Vám  šťastné, pokojné a hlavne zdravé prežitie sviatkov jari.

Voľné pracovné miesto:

Zamestnávateľ:

Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7, 900 51 Zohor

Kategória pedagogického zamestnanca:

učiteľ 2. stupňa s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk

Termín nástupu : od 01. 09. 2021

Úväzok : 100 %
Pracovný pomer:

zastupovanie počas RD s perspektívou trvalého prac. pomeru po skončení zastupovania
Termín ukončenia výberového konania: 21. 05. 2021
Kvalifikačné predpoklady:

v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Požadované doklady:

– žiadosť do zamestnania
– profesijný životopis
– doklady o vzdelaní
Kontakty: Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7, 900 51 Zohor
mail: stefanovicoval@gmail.com

1 2 3 6