Oznam vedúcej ŠJ

Predlžujeme termín podania prihlášok na stavu (a súčasne žiadosti o dotáciu stravy). Ak ste ešte neprihlásili svoje dieťa na stravovanie v šk.roku 2024/25 a máte záujem o poskytnutie dotácie na stravu, urobte tak v najbližších dňoch, najneskôr však do 25.7.2024. Zápisné lístky sú na stiahnutie na www.zszohor.sk, v sekcii Školská jedáleň – Zápisné lístky alebo v tlačenej forme priamo v ŠJ.