Stravovanie v Školskej jedálni

Všetkých žiakov treba každoročne prihlásiť na stravu.

Rodičia žiakov, ktorí svoje deti nestihli prihlásiť na obedy na školský rok 2023/2024 v júni, môžu tak urobiť nasledovne:

  1. mailom po vypísaní a odoslaní prihlášky na adresu jedalen.zohor@gmail.com
  2. osobne v školskej jedálni od pondelka 04.09.2023.

Prihlášku na stravovanie nájdete na webovom sídle školy.

Bez odovzdania prihlášky a úhrady nedoplatkov z predchádzajúcich období nie je možné stravovanie v školskej jedálni!

Obedy pre žiakov ZŠ sa začínajú variť v utorok 5.9.2023.

Ďakujem!