Slávik Slovenska

Simonka Šprinzová a Júlia Beňadiková reprezentovali našu školu v Malackách na okresnom kole súťaže v spievaní ľudových piesní – Slávik Slovenska. Simonka získala čestné uznanie a Júlia si vyspievala druhé miesto. Viac si môžete prečítať v piatom čísle školského časopisu.