Oznam školskej jedálne

Od 1.1.2023 vstupujú do platnosti nové finančné pásma pre nákup potravín v zariadeniach školského stravovania, stanovené a zverejnené MŠVVaŠ SR. Vzhľadom k tomu oznamujeme všetkým stravníkom, že od 9. januára 2022 sa zvyšuje stravná jednotka na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových skupín, ktoré si môžete pozrieť v prílohe TU.

Ďakujeme za pochopenie           Sylvia Dudeková – vedúca ŠJ