Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Milí rodičia a deti,
tak ako posledné 2 roky, aj tento rok sa chceme so školou zapojiť do celoslovenskej výzvy:  KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK. Princípom tohto projektu je naplniť krabicu maličkosťami, ktoré môžu potešiť babku alebo dedka v domove dôchodcov.
V každej triede budeme robiť takéto krabičky. Ak sa chcete zapojiť, môžete poslať po deťoch 1-2€ (alebo Vami zvolenú sumu). Z vyzbieraných peňazí nakúpime všetko, čo sa do krabičiek môže dávať a spolu s deťmi to potom v škole zabalíme. Peniaze môžu deti nosiť triednym učiteľkám do 23.11.2022. Vopred ďakujeme za zapojenie.
Viac informácií nájdete na stránke www.kolkolasky.sk