Začiatok vyučovania v roku 2022

Vážení rodičia a milí žiaci,

10. januára 2022 (pondelok) nastupujú žiaci I. aj II. stupňa na prezenčné vyučovanie. Činnosť ŠKD sa obnovuje pre 1. – 4. ročník. Od pondelka 10.januára 2022 sa obnovuje ranný ŠKD.

Prosíme rodičov, aby deti pred nástupom do školy otestovali domácimi samotestami a aby zaznačili kliknutím použite samotestov na stránke školy alebo v IŽK.

Každý žiak pri príchode odovzdá vyplnené Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. V škole bude pokračovať ranný filter ( vstup viacerými vchodmi, meranie teploty, dezinfekcia rúk). Žiaci musia mať počas pobytu v škole prekryté horné dýchacie cesty rúškom.