Poďakovanie

Milí rodičia, žiaci, učitelia

všetkým Vám patrí veľká vďaka za tohtoročnú zbierku Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Vyzbierali sme spolu 456,65€ a rôzne vecné darčeky (krémy, voňavky, šálky, čaje, sladkosti, sviečky a pod.). Deti z I. stupňa vyrobili krásne vianočné pohľadnice a spoločnými silami sme naplnili dokopy 32 krabičiek. Krabičky sme 2.12.2021 odovzdali. Na Vianoce poputujú k seniorom a veríme, že ich pohladia na duši.

Ste úžasní, že ste sa dokázali takto spojiť pre dobrú vec.

ĎAKUJEME