KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

Milí rodičia,
aj tento rok sa zapojíme do celoslovenskej výzvy: KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK. Princípom tohto projektu je naplniť krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babku alebo dedka v domove dôchodcov. Môže to byť jediný darček, ktorý tento rok dostanú. Minulý rok sme na 1.stupni vyzbierali 89 krabíc a potešili sme dôchodcov aj v Zohorskom stacionári.
V každej triede budeme robiť takéto krabičky. Ak máte záujem zapojiť sa, môžete poslať po deťoch 1-2€. Z vyzbieraných peňazí nakúpime všetko potrebné a spolu s deťmi potom v škole krabičky zabalíme. Peniaze môžu deti nosiť triednym pani učiteľkám do 23.11.2021. Z organizačného hľadiska to bude takto jednoduchšie. Vopred ďakujeme za zapojenie.

 

Viac informácií nájdete na stránke www.kolkolasky.sk