Obnovenie vyučovania

Vážení rodičia a milí žiaci,

Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 03.11.2021 ( streda) sa obnovuje vyučovanie na II.stupni ZŠ podľa rozvrhu. Prerušenie vyučovania v utorok 02.11.2021 bolo z dôvodu preventívno – karanténneho. Zároveň žiadame rodičov, aby dôsledne sledovali zdravotný stav detí a pravidelne robili deťom Ag samotesty, použitie testov zaznamenávali do IŽK alebo na stránku školy. V prípade pozitívneho výsledku informovali triedneho učiteľa.