Antigénové testy, výnimka z karantény

Vážení rodičia,

  • Ag testy

Prosíme Vás o pravidelné zaznamenávanie vykonaných Ag testov do IŽK alebo na stránku školy. V prípade malého využívanie Ag testov nebudú ďalšie testy z ministerstva dodané.

  • Výnimka z karantény

Prosíme rodičov, aby nahlásili triednym učiteľom prostredníctvom tlačiva výnimku z karantény, ktorú budeme môcť využiť v prípade, ak by sa v triede vyskytol COVID pozitívny žiak/učiteľ.