Začiatok školského roka

Vážení rodičia  a milí žiaci,

oznamujeme Vám, že školský rok 2021/2022 začína 2.9.2021(štvrtok) o 9.00 hod v jednotlivých triedach školy. Do budov školy budú vstupovať ( tromi vchodmi) iba žiaci  a  s každým prváčikom jeden rodič. Všetci prejdú ranným filtrom – dezinfekcia rúk a meranie teploty.  Žiaci i rodičia musia mať prekryté horné dýchacie cesty a prosíme, aby mali vyplnené tlačivo: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (žiaka), prítomní rodičia: Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.

Žiaci prihlásení na testovanie PCR kloktacími testami odovzdajú triednym učiteľom podpísané tlačivo: Súhlas dotknutej osoby.

Žiaci si prinesú prezuvky.

Žiakom, rodičom a zamestnancom školy želáme úspešný a zdravý školský rok s neprerušovaným prezenčným vyučovaním.