Oznam ŠKD

Oznamujeme rodičom, ktorí podali žiadosť  o prijatie dieťaťa do  školského klubu detí, že činnosť ŠKD začne  03. septembra 2021 (piatok). Deti  si prinesú  prezuvky.

Príspevok rodičov (12,- € na mesiac)  sa bude platiť  zatiaľ na mesiace september a október 2021.

Prosíme rodičov, aby  najneskôr do 30. 08. 2021 uhradili  sumu 24,- € na príjmový účet školy  :  SK 51 5600 0000 0032 4940 1006. Do poznámky uveďte meno a triedu žiaka. U prvákov meno + 1.ročník.