Voľné pracovné miesto:

Zamestnávateľ:

Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7,  900 51 Zohor

Kategória pedagogického zamestnanca:     

učiteľ 1. stupňa

Termín nástupu :  od  01.   09. 2021

Úväzok : 100 %

Kvalifikačné predpoklady:

v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ  SR  č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady:

–    žiadosť do zamestnania

–    profesijný životopis
–    doklady o vzdelaní

Kontakty:

Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7, 900 51 Zohor
mail: stefanovicoval@gmail.com

Voľné pracovné miesto

Zamestnávateľ:

Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7,  900 51 Zohor

Kategória pedagogického zamestnanca:      

učiteľ 2. stupňa s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk

Termín nástupu : od  01.  09. 2021

Úväzok :  100 %

Pracovný pomer:

zastupovanie počas RD s perspektívou trvalého prac. pomeru po skončení zastupovania

Kvalifikačné predpoklady:

v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ  SR  č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady:

–    žiadosť do zamestnania
–    profesijný životopis
–    doklady o vzdelaní

Kontakty:

Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7, 900 51 Zohor
mail: stefanovicoval@gmail.com