Veľkonočné prázdniny

 

Vážení rodičia a milí žiaci,

oznamujeme Vám, že veľkonočné prázdniny sa začínajú 1. apríla a trvajú do 6. apríla 2021.

7. apríla žiaci 1. stupňa pokračujú v  prezenčnom vyučovaní, žiaci 2. stupňa  majú stále dištančné vzdelávanie. Pripravujeme postupný návrat aj 2. stupňa do školy.  Ak bude  priaznivá  epidemiologická situácia, predpokladáme nástup deviatakov od 12. apríla a potom aj ostatných druhostupniarov.

Želáme Vám  šťastné, pokojné a hlavne zdravé prežitie sviatkov jari.

Voľné pracovné miesto:

Zamestnávateľ:

Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7, 900 51 Zohor

Kategória pedagogického zamestnanca:

učiteľ 2. stupňa s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk

Termín nástupu : od 01. 09. 2021

Úväzok : 100 %
Pracovný pomer:

zastupovanie počas RD s perspektívou trvalého prac. pomeru po skončení zastupovania
Termín ukončenia výberového konania: 21. 05. 2021
Kvalifikačné predpoklady:

v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Požadované doklady:

– žiadosť do zamestnania
– profesijný životopis
– doklady o vzdelaní
Kontakty: Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7, 900 51 Zohor
mail: stefanovicoval@gmail.com

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2021/2022

Vážení rodičia,

zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka  školského roka 2021/2022 sa  v základnej škole uskutoční v termíne 12. 04. – 16. 04.  2021. Zápis  bude prebiehať elektronickou formou. Na webovom sídle školy rodičia vyplnia a odošlú  elektronický formulár. Prosíme, údaje zadávajte presne a s diakritikou (mäkčene, dĺžne). Rodičia prihlasujú aj deti, ktoré mali odklad v tomto školskom roku a zostali v materskej škôlke.  Tiež prihlasujú deti, kde sa pre školský rok 2021/2022 odklad predpokladá. Elektronické prihlasovanie bude spustené 12. apríla 2021 a potrvá do 16. apríla 2021.

Pre rodičov, ktorí nemajú technické možnosti,  bude vyhradený na zápis jeden deň – 16. apríl  2021 (piatok).  V čase od 14.00 do 18.00 hodiny môžu rodičia prísť do školy – len do vstupnej chodbičky v pavilóne B (  1. stupeň). Tu budú pripravené tlačivá, rodičia ich vyplnia a vhodia do pripravenej schránky. Rodičia, ktorí budú žiadať odklad povinnej školskej dochádzky pre dieťa, v dotazníku túto možnosť vyznačia. Žiadame všetkých, aby dodržiavali hygienické opatrenia – vstupovali len po jednom, v rúškach a s vlastným perom.  

Pre rodičov, ktorí budú mať otázky k zápisu, bude nápomocná aj telefónna linka 0949 501045 v období od 12. 04. do 16. 04. 2021  v čase 12.00 – 13.00 hod.  

O ďalšom postupe k zápisu Vás budeme informovať na webovom sídle školy.

Dodržiavanie opatrení

Vážení rodičia,

pokračujeme vo vyučovaní prezenčnou formou na I. stupni. Dištančné vzdelávanie je veľmi náročné pre menšie deti, rodičov a učiteľov. Preto sme umožnili všetkým rodičom, ktorí majú záujem poslať deti do školy, aby tak mohli urobiť. Zároveň si uvedomujeme vážnosť epidemiologickej situácie, a preto sa na Vás obraciame s prosbou o dôsledné dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení na ochranu detí, učiteľov a ostatných zamestnancov školy.

Dieťa musí mať v škole 2 rúška. Prosíme dbajte, aby boli rúška denne vymieňané.

Dieťa neposielajte do školy v prípade:

  • Boli ste v kontakte s COVID pozitívnou osobou a ste v karanténe
  • Prejavujú sa príznaky ochorenia u niektorého člena rodiny
  • Ste objednaní na PCR test. Dieťa ostáva doma odo dňa objednania. Do školy môže prísť až po obdržaní negatívneho výsledku testu.

Ďakujeme Vám.

 

Vyučovanie od 08.03.2021

Od pondelka 08.03.2021 pokračuje vyučovanie nasledovne:

I. stupeň – prezenčné vyučovanie

II. stupeň pokračuje dištančne okrem skupiniek  detí 5+1, ktoré nemajú prístup k tejto forme vzdelávania.

Pri nástupe dieťaťa do školy musí rodič predložiť:

  • čestné vyhlásenie
  • kópiu negatívneho Ag testu, nie staršieho ako 7 dní ( Pripomíname, že otestovať sa dá v MOM v Zohore. Otvorené je od pondelka do soboty 10.00 – 18.30hod. Ak môžete, využite testovanie v pracovných dňoch. Ďakujeme)