Informácie výchovného poradcu

Výchovný poradca dáva do pozornosti úradné dokument k prijatiu na štúdium v strednej škole.

  • Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu si môžete prečítať TU
  • Zoznam odborov, kde treba lekárske potvrdenie si môžete prečítať TU
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti si môžete pozrieť a stiahnuť TU
  • Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium si môžete pozrieť a stiahnuť TU