Vyhodnotenie prieskumu

Vážení rodičia, ďakujeme Vám za účasť na prieskume záujmu o testovanie žiakov II.stupňa. Prieskumu sa zúčastnilo 96% zákonných zástupcov. S testovaním súhlasilo 60% respondentov. Na základe týchto výsledkov a podmienok, ktoré stanovuje manuál testovania, nie je pre nás možné pripraviť a realizovať testovanie v tak krátkom čase. A následne deliť výuku na prezenčnú a dištančnú. Do Vianoc pokračujeme v dištančnej forme. A dúfame, že v januári budú pravidlá zo strany štátu v prijateľnejšej podobe a budeme môcť školu otvoriť.